Proscar

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Proscar

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  Proscar
  De werkzame stof in Proscar is finasteride.

  Finasteride behoort tot de anti-androgenen. Het vermindert de werking van het mannelijk geslachtshormoon testosteron.

  In hoge doseringen, van 5 mg, verbetert het de doorstroming van urine door de plasbuis en vermindert klachten als vaak moeten plassen bij mannen met een vergrote prostaat.

  In lage doseringen, van 1 mg, vermindert het ook de werking van testosteron op de haargroei, waardoor er weer haren gaan groeien op kale plaatsen bij mannen.

  Artsen schrijven het bij mannen voor bij prostaatvergroting en - in lagere doseringen - bij kaalheid.

  Artsen schrijven het bij vrouwen soms voor tegen overmatige haargroei (in de hoge dosering van 5 mg).

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Zelden

  • Impotentie, minder zin in vrijen en stoornissen bij het klaarkomen, zoals niet kunnen klaarkomen of een verminderde hoeveelheid zaadvloeistof. Als u stopt met het gebruik van dit middel gaan deze bijwerkingen meestal weer over.

  Zeer zelden

  • Pijnlijke en gezwollen borsten, borstvergroting, borstkanker bij mannen en pijnlijke zaadballen.
  • Leveraandoeningen. U kunt dit merken aan een gevoelige, opgezwollen buik of een gele verkleuring van het oogwit of van de huid. Waarschuw dan een arts
  • Overgevoeligheid, dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk. Gebruik dit middel dan niet meer. Een, zeer zeldzame, ernstige overgevoeligheid is te merken aan benauwdheid of een opgezwollen gezicht. Ga dan onmiddellijk naar een arts. U mag dit middel in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor finasteride. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel niet opnieuw krijgt.
  • Depressieve stemming en hartkloppingen. Als u dit merkt, neem dan contact op met uw arts.

  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

  Let op
  Prostaatvergroting is een aandoening waarvan uw arts regelmatig zal onderzoeken of de aandoening goedaardig is of zich kwaadaardig ontwikkelt. De hoeveelheid PSA (prostaatspecifiek antigeen) in het bloed kan hiervoor een aanwijzing zijn. Finasteride verlaagt de hoeveelheid PSA met ongeveer de helft. De test kan daardoor onbedoeld lager uitvallen. Vertel uw arts daarom altijd dat u finasteride gebruikt als u aan uw prostaat wordt onderzocht.

 • Gebruik

  Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

  Wanneer?
  U mag het middel innemen op elk moment van de dag. Het beste kunt u een vast tijdstip kiezen, bijvoorbeeld ‘s ochtends, dan vergeet u minder snel een dosis.

  Hoe lang?

  • Prostaatvergroting: uw arts bepaalt hoe lang u dit middel moet gebruiken aan de hand van de resultaten. Het beste is het minstens 6 maanden te proberen. Als het na deze periode geen effect heeft, is verder gebruik niet zinvol. Overleg hierover met uw arts.
  • Kaalheid: na 3-6 maanden is het maximale effect van dit middel bereikt. Als het dan bij u onvoldoende effect heeft, is doorgaan met de behandeling niet zinvol. Als dit middel wel effect heeft, moet u het continu blijven gebruiken. Na stoppen van de behandeling is het effect namelijk na een jaar weer verdwenen.
 • Vergeten

  Het is belangrijk dit middel consequent in te nemen. Als u toch een dosis bent vergeten en u gebruikt dit middel 1 keer per dag: duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende tablet normaal inneemt? Neem de vergeten tablet dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten tablet dan over.

 • Verboden

  autorijden, alcohol drinken en alles eten?
  Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

 • Wisselwerking

  Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen en niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'Samenstelling'.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • Efavirenz en nevirapine, middelen tegen hiv en aids. Deze kunnen de effectiviteit van finasteride verminderen. Als het nodig is, past uw arts de dosering aan of schrijft een ander middel voor.

  Twijfelt u eraan of bovenstaande wisselwerking voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  Gebruik dit middel NIET als u zwanger bent of binnenkort zwanger wilt worden. Het kan de normale ontwikkeling van de baby verstoren. Als u dit middel gebruikt en u denkt erover zwanger te worden, overleg dan met uw arts of u een ander middel kunt gebruiken.

  Zorg dat u zeker weet dat u niet zwanger bent door een zwangerschapstest uit te voeren. Gebruik tijdens het gebruik een anticonceptiepil als u zwanger worden kunt. En controleer op zwangerschap bij uitblijven van de menstruatiebloeding.

  Vrouwen die zwanger zijn of willen worden, mogen ook niet per ongeluk in aanraking komen met het werkzame bestanddeel. Bijvoorbeeld als een tablet wordt doorgebroken of fijngemaakt. Ook kan bij mannen die dit middel in hoge dosering gebruiken (5 mg per dag), een kleine hoeveelheid van dit middel in het sperma aanwezig zijn. Zwangere partners dienen hier zo min mogelijk mee in aanraking te komen. Het middel finasteride kan namelijk schade toebrengen aan het ongeboren kind.

  Borstvoeding
  Gebruik dit middel NIET als u borstvoeding geeft, of stop de borstvoeding. Het is niet bekend of dit middel in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk voor de baby is. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander middel voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

 • Stoppen

  Ja, u kunt met het gebruik van dit middel zonder meer stoppen, zonder na-effecten. Stop echter alleen na overleg met uw arts.

 • Handelsinformatie

  Finasteride is sinds 1992 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknamen Proscar en Propecia en als het merkloze Finasteride in tabletten.

  Proscar bevat een hogere dosering finasteride dan Propecia. De hogere dosering, zoals in Proscar, wordt gebruikt bij prostaatvergroting bij mannen en bij overmatige haargroei bij vrouwen. De lagere dosering, zoals in Propecia, wordt gebruikt bij kaalheid bij mannen.

  Het merkloze Finasteride is er in beide doseringen.

Laatst gewijzigd op: 13 januari 2014

Herhaalrecept

Gebruikt u Proscar? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen