Ofloxacine

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Ofloxacine

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  Ofloxacine
  De werkzame stof in Ofloxacine is ofloxacine.

  Ofloxacine is een chinolon-antibioticum. Chinolon-antibiotica werken tegen bacteriële infecties.

  Artsen schrijven het voor bij infecties met bacteriën, zoals blaasontsteking, luchtweginfecties (longontsteking, acute bronchitis, cystische fibrose, tuberculose), gonorroe, infecties van het maagdarmkanaal en soms bij lepra.

 • Bijwerkingen

  Behalve de gewenste effecten kan dit middel bijwerkingen geven.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Zelden

  • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken, buikpijn en diarree. Deze klachten gaan vanzelf weer over.
  • Hoofdpijn, duizeligheid, sufheid, verwardheid, tintelingen of een doof gevoel in de ledematen, en stoornissen in het gezichtsvermogen. Deze klachten verdwijnen weer na stoppen van het gebruik.
  • Allergische reacties, zoals huiduitslag en jeuk. Zeer zelden treden ernstige reacties op, zoals benauwdheid en shock. Stop het gebruik en waarschuw uw arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor ofloxacine. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel of een ander chinolon-antibioticum niet opnieuw krijgt.

  Zeer zelden

  • Overgevoeligheid voor zonlicht. Tijdens het gebruik moet u intensieve blootstelling aan UV-licht vermijden, dus geen zon, zonnebank, hoogtezon of solarium.
  • Peesontstekingen met pijn in de gewrichten en pezen, vooral in de hiel door beschadiging van de achillespees. Deze bijwerking kan al snel na het begin van de behandeling ontstaan. Stop dan het gebruik en raadpleeg uw arts. Het kan soms ook pas ontstaan nadat u al een paar maanden gestopt bent met dit medicijn. Kinderen jonger dan 16 jaar hebben botten en gewrichten die nog in de groei zijn. Zij zijn extra gevoelig voor deze bijwerking en mogen dit middel alleen gebruiken bij ernstige longinfectie, bijvoorbeeld cystische fibrose (CF), als andere middelen niet voldoende helpen.
  • Bloedafwijkingen. Als u onverklaarbare koorts, keelpijn of blaasjes in de mond en keel, plotselinge blauwe plekken of extreme vermoeidheid krijgt kan dat duiden op bloedafwijkingen. Waarschuw dan uw arts.
  • Hartkloppingen. Als u dit merkt, neemt u dan contact op met uw arts.
  • Een verhoogd risico op hartritmestoornissen. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Dit is vooral van belang voor mensen met een bepaalde hartritmestoornis, namelijk het aangeboren verlengde QT-interval. Gebruik dit middel NIET als u deze hartritmestoornis heeft. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander middel.
  • Psychische klachten, zoals angst, depressie, opwinding, paniekaanvallen, nervositeit, hyperactiviteit, slapeloosheid, abnormaal dromen, hallucinaties (waanvoorstellingen) en psychotische reacties waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen is gestoord. In zeldzame gevallen kan dit leiden tot zelfverwonding of gedachten aan zelfmoord. Neem contact op met uw arts als psychische klachten ontstaan of verergeren.
  • Bij mensen met epilepsie kan mogelijk een aanval worden uitgelokt. Overleg hierover met uw arts.
  • Mensen met de spierziekte myasthenia gravis kunnen extra last van hun aandoening krijgen. Overleg hierover met uw arts.
  • Als u diabetes mellitus heeft, en u slikt medicijnen die het bloedglucosegehalte verlagen, kunt u een nog lager bloedglucosegehalte krijgen door dit middel. Controleer daarom vaker uw bloedglucosegehalte.

  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

 • Gebruik

  Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

  Hoe?
  Slik de tabletten heel door, zonder te kauwen, met een half glas water.

  Neem het NIET in met melk of melkproducten. Ofloxacine wordt minder werkzaam door kalk.

  Wanneer?
  U kunt deze tabletten zowel voor, tijdens als na het eten innemen. Voedsel heeft geen invloed op de opname vanuit de tabletten in het lichaam.

  Als u last krijgt van maagdarmklachten door de ofloxacine kunt u het beste innemen vlak na het eten. U loopt dan minder kans op maagdarmklachten.

  Hoe lang?
  Uw arts bepaalt de duur aan de hand van het soort infectie en de ernst van de infectie. In het algemeen duurt een kuur zeven tot tien dagen. Bij gonorroe kan één dosis al voldoende zijn. In uitzonderlijke situaties kan de arts dit middel voor een langere periode voorschrijven. Bij lepra hoeft u het slechts 1 keer te gebruiken.

  Houd er rekening mee dat dit een kuur is die u niet mag onderbreken en geheel moet afmaken. Ook al merkt u van de infectie al vóór afloop van de kuur niets meer; dit betekent nog niet dat alle bacteriën zijn verdwenen.

 • Vergeten

  De vergeten dosis moet u alsnog zo snel mogelijk innemen.

  • Gebruikt u het middel 1 keer per dag: duurt het minder dan 8 uur voordat u de volgende dosis moet innemen? Sla dan de vergeten dosis over en hervat uw normale schema.
  • Gebruikt u het middel 2 keer per dag: duurt het minder dan 4 uur voordat u de volgende dosis moet innemen? Sla dan de vergeten dosis over en hervat uw normale schema.

  De vergeten dosis neemt u aan het eind van de kuur in. U verschuift dus het moment waarop u de kuur beëindigt. Maakt u wel de volledige kuur af, anders bestaat de kans dat de klachten terugkeren.

 • Verboden

  autorijden?
  Sommige medicijnen hebben invloed op het reactievermogen. Het is dan strafbaar om aan het verkeer deel te nemen. Als u bij een ongeval betrokken raakt terwijl uw rijvaardigheid is beïnvloed, bent u wettelijk aansprakelijk voor de gevolgen. Of dit medicijn de rijvaardigheid beïnvloedt, leest u hieronder.

  Dit medicijn kan bepaalde bijwerkingen veroorzaken en deze zouden uw rijvaardigheid kunnen verminderen. Deze bijwerkingen zijn duizeligheid, sufheid, verwardheid en wazig zien. Beoordeel zelf hoeveel last u van deze bijwerkingen heeft. Houd rekening met onderstaande tips als u besluit te gaan autorijden.

  Tips voor als u wilt autorijden

  • Meent u dat u kunt autorijden, vraag dan iemand om de eerste keren naast u te zitten en uw rijvaardigheid te beoordelen. Voor uzelf is het vaak moeilijk te zien of u minder goed rijdt. Deze persoon kan zien of u met wisselende snelheden rijdt, slingert en geïrriteerd reageert op normaal gedrag van medeweggebruikers.
  • Rijd niet als u onscherp ziet.
  • Rijd niet als u duizelig, suf of verward bent, moeite heeft u te concentreren of wakker te blijven of als u niet weet langs welke route u naar een bestemming bent gereden.
  • Rijd niet als u alcohol heeft gebruikt. Alcohol versterkt de versuffende bijwerking van dit medicijn in belangrijke mate.
  • Rijd niet langer dan één uur achter elkaar, ook al voelt u zich goed.
  • Rijd niet ’s nachts of bij slecht weer.

  Rijd geen auto als u dit medicijn gebruikt in combinatie met andere medicijnen die uw rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

  alcohol drinken en alles eten?
  Gebruik tot 4 uur na inname geen melk of melkproducten, zoals kaas of yoghurt. Ofloxacine wordt minder werkzaam door de kalk in deze producten.

 • Wisselwerking

  Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje ‘samenstelling'.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • IJzerbevattende middelen belemmeren de opname van ofloxacine. Bij voorkeur stopt u tijdens de antibioticumkuur een paar dagen met het innemen van het ijzerbevattende middel. Overleg hierover met uw arts. Als het niet mogelijk is een paar dagen te stoppen, dan moet u ervoor zorgen dat u eerst ofloxacine inneemt en pas minstens twee uur later het ijzerbevattende middel. Een ijzerbevattend middel met gereguleerde afgifte mag u helemaal niet samen met ofloxacine gebruiken. De gereguleerde afgifte is te herkennen aan ‘MGA’ of ‘retard’. Overleg met uw arts of een ijzerpreparaat ZONDER gereguleerde afgifte voor u mogelijk is.
  • Maagzuurneutraliserende middelen belemmeren de opname van ofloxacine. Mogelijk kunt u tijdelijk met het maagzuurbindend middel stoppen. Of misschien is een ander maagzuurbindend middel of antibioticum geschikter. U kunt ook het antibioticum ten minste vier uur vóór of vier uur na het maagzuurbindende middel innemen. Didanosine drank bevat een maagzuurbindend middel. Gebruik ofloxacine minstens vier uur vóór of vier uur na de didanosine drank. Dit advies geldt niet voor de didanosine capsules.
  • Magnesium-, zink- of calciumbevattende middelen belemmeren de opname van ofloxacine. Bij voorkeur stopt u tijdens de antibioticumkuur een paar dagen met magnesium, zink of calcium. Overleg hierover met uw arts. Als het niet mogelijk is een paar dagen te stoppen, dan moet u ervoor zorgen dat u eerst ofloxacine inneemt en pas minstens vier uur later het magnesium-, zink- of calciumbevattende middel.
  • Het maagmiddel sucralfaat belemmert de op name van ofloxacine. Bij voorkeur stopt u tijdens de antibioticumkuur een paar dagen met sucralfaat. Overleg hierover met uw arts. Als het niet mogelijk is een paar dagen te stoppen, dan moet u ervoor zorgen dat u eerst ofloxacine inneemt en pas minstens vier uur later sucralfaat.
  • Bismut, gebruikt bij ontstekingen en zweren van maag en darmen. Bismut vermindert de werking van ofloxacine. Bij voorkeur stopt u tijdens de antibioticumkuur een paar dagen met bismut. Overleg hierover met uw arts. Als het niet mogelijk is een paar dagen te stoppen, dan moet u ervoor zorgen dat u eerst ofloxacine inneemt en pas minstens vier uur later bismut.
  • De bloedverdunners acenocoumarol en fenprocoumon. Ofloxacine kan de werking van de bloedverdunner versterken. Vertel de trombosedienst dat u een antibioticum gebruikt of heeft gebruikt.
  • Dit middel maakt het buiktyfusvaccin onwerkzaam. Dit is geen probleem wanneer er drie dagen zit tussen inname van het vaccin en ofloxacine. Zit er minder dan drie dagen tussen beide middelen, neem dan contact op met uw arts. Het is mogelijk het vaccin via een injectie te krijgen. De wisselwerking treedt dan niet op.
  • Sevelameer, een middel dat gebruikt wordt door hemodialysepatiënten. Het belemmert de opname van ofloxacine. Overleg hierover met uw arts. Bij voorkeur wordt een ander antibioticum voorgeschreven. Is dit niet mogelijk? En gebruikt u ofloxacine een keer per dag? Neem het dan 's avonds in. Gebruikt u ofloxacine twee of drie keer per dag? Neem ofloxacine ten minste een uur vóór sevalameer of drie uur na sevelameer in.

  Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  Gebruik dit middel NIET als u zwanger bent of binnenkort zwanger wilt worden. Over het gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Wel is bekend dat het middel bij kinderen jonger dan 16 jaar bijwerkingen op de botten en gewrichten kan geven, omdat deze nog in de groei zijn.

  Bent u zwanger, of wilt u tijdens de kuur zwanger worden, overleg dan met uw arts of apotheker voor u met de kuur begint. Misschien kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander veilig middel.

  Borstvoeding
  Gebruik dit middel NIET als u borstvoeding geeft, of stop de borstvoeding. Dit middel komt in kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht. Dit middel kan bij kinderen jonger dan 16 jaar bijwerkingen op de botten en gewrichten geven, omdat ze nog in de groei zijn.

  Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander middel voorschrijven, dat u wel veilig kunt gebruiken.

 • Stoppen

  Nee, u moet de kuur afmaken. Als u de kuur afbreekt, is de bacterie waarschijnlijk nog niet volledig verdwenen en kunt u opnieuw klachten krijgen.

  Als u allergische reacties of ernstige bijwerkingen krijgt, moet u wel stoppen. Neem in dat geval direct contact op met uw arts.

 • Handelsinformatie

  Ofloxacine is sinds 1985 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar als het merkloze Ofloxacine in tabletten.

  Deze informatie gaat alleen over de tabletten.
  Het is ook te verkrijgen in oogdruppels (die soms ook in het oor worden toegepast) en in oogzalf, zie hiervoor de tekst Ofloxazine in het oog of oor.

Laatst gewijzigd op: 12 november 2013

Herhaalrecept

Gebruikt u Ofloxacine? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Gerelateerde videos

Antibiotica

Antibiotica

Bekijk video

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen