Minocycline

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Minocycline

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  Minocycline
  De werkzame stof in Minocycline is minocycline.

  Minocycline behoort tot de tetracycline-antibiotica. Tetracycline-antibiotica werken tegen bacteriële infecties.

  Artsen schrijven het voor bij infecties met bacteriën, zoals luchtweginfecties, (longontsteking, acute bronchitis, infecties bij cystische fibrose, middenoorontsteking, bijholteontsteking en keelontsteking), blaasontsteking, huidinfecties (acne en rosacea), infecties van het maagdarmkanaal, geslachtsziekten (gonorroe en syfillis).

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect heeft dit middel ook bijwerkingen.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Soms

  • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, buikpijn, braken, gebrek aan eetlust, ontstoken tandvlees en diarree.
  • Minocycline wordt opgenomen in groeiende botten, tanden en kiezen. Dit kan voor kinderen in de groei schadelijke gevolgen hebben (verkleuring van gebit, groeiremming). Kinderen tot 8 jaar mogen het daarom niet gebruiken, maar ook bij kinderen tot 13 jaar kan het nog schade aan het gebit geven. Uw arts weegt dit risico af tegen het nut van dit middel.

  Zelden

  • Gevoeligheid van de huid voor UV-licht (zon, zonnebank, UV-lamp). Blootstelling aan zonlicht, zelfs voor korte perioden, kan huiduitslag, jeuk, roodheid en andere verkleuring van de huid of ernstige verbranding door de zon geven. Begint u net met dit geneesmiddel? Blijf dan uit direct zonlicht, met name tussen 10.00 en 15.00 uur, draag beschermende kleding, waaronder hoed en zonnebril, smeer een zonnebrandmiddel op met een sunblock van minimaal factor 15, gebruik lippenbalsem met minstens factor 15, ga niet onder de zonnebank. Als u een ernstige reactie op de zon krijgt, staak dan meteen het gebruik en neem contact op met uw arts. U moet dan zo snel mogelijk overstappen op een ander middel.
  • Overgevoeligheid. Dit merkt u aan huiduitslag en soms benauwdheid. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Zeer zelden kan de allergie ernstige vormen aannemen en veranderingen in het bloedbeeld veroorzaken. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor minocycline. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het middel of soortgelijke middelen niet opnieuw krijgt.
  • Duizeligheid, doofheid, oorsuizen en dubbelzien vooral bij hogere doseringen. Deze bijwerking komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Het gaat meestal vanzelf weer over. Als u veel last hebt van deze bijwerking raadpleeg dan uw arts.
  • Ontstoken slijmvliezen, vooral in de mond, mondhoeken, keelholte, vagina of anus; het betreft meestal een schimmel-infectie (Candida). U merkt dit aan een wit beslag op de slijmvliezen. Neem contact op met uw arts.
  • Donkere verkleuring in de mond zoals in tandvlees, tong en tanden. Ook de huid of nagels kunnen donker verkleuren. Dit gaat meestal vanzelf weer over als u met minocycline stopt.
  • Mensen met de spierziekte myasthenia gravis kunnen extra last van hun aandoening krijgen. Overleg hierover met uw arts.

  Zeer zelden

  • Irritatie van de slokdarm. Mensen met slokdarmontsteking door opkomend maagzuur, zijn hier extra gevoelig voor. U voorkomt deze bijwerking door dit middel rechtop (zittend of staand) in te nemen met een heel glas water. Het kan dan niet in de slokdarm achterblijven.
  • Leveraandoeningen. U kunt dit merken aan een gevoelige, opgezwollen buik of een gele verkleuring van het oogwit of van de huid. Waarschuw dan uw arts.

  Zeer zelden, bij langdurig gebruik

  • Normaal gesproken krijgt u dit middel als kuur voor zeven tot tien dagen. Bij uitzondering kan de arts het voor een langere periode voorschrijven. Bij langdurig gebruik kan een gebrek aan vitamine B optreden. Dit is te merken aan vermoeidheid en tintelende voeten (neem in dat geval contact op met uw arts).

  Krijgt u andere verschijnselen die u in verband brengt met dit middel, raadpleeg dan altijd uw apotheker.

 • Gebruik

  Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

  Hoe?
  Slik de capsules of tabletten in hun geheel door, met een flinke hoeveelheid water, ten minste een heel glas, in staande of zittende houding. Dan blijft het middel niet in de slokdarm hangen en voorkomt u irritatie van de slokdarm.

  Wanneer?
  Neem dit middel in bij of net na het eten. U heeft dan minder kans op maagklachten.

  Hoe lang?
  Minocycline gebruikt u altijd als een kuur. Uw arts bepaalt de duur van de kuur aan de hand van het type infectie. Vaak begint u de eerste kuurdag met een dubbele dosis, zodat er snel een hoge concentratie minocycline in het bloed aanwezig is.

  Houd er rekening mee dat u de kuur niet mag onderbreken en geheel moet afmaken. Ook al zijn de infectieverschijnselen al vóór afloop van de kuur verdwenen; dit betekent nog niet dat alle bacteriën verdwenen zijn.

 • Vergeten

  De vergeten dosis moet u alsnog zo snel mogelijk innemen. Tenzij het echter minder dan 6 uur is voordat u de volgende dosis moet innemen. Sla dan de vergeten dosis over en hervat uw normale schema. De vergeten dosis neemt u aan het eind van de kuur in. U verschuift dus het moment waarop u de kuur beëindigt. Maakt u wel de volledige kuur af, anders bestaat de kans dat klachten terugkeren.

 • Verboden

  autorijden, alcohol drinken en alles eten?
  Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

 • Wisselwerking

  Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in de bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • Enkele middelen tegen huidklachten, namelijk isotretinoïne en acitretine, en het medicijn tegen leukemie tretinoïne. Door de combinatie met minocycline kunnen ernstige bijwerkingen ontstaan. Neem contact op met uw arts.
  • Maagzuurbindende middelen. Dit zijn Antagel, Rennies, Regla PH en vele andere zonder recept verkrijgbare middelen. Bij gelijktijdig innemen vermindert de opname van minocycline in het bloed. Gescheiden innemen verkleint het risico hierop. Misschien kunt u tijdelijk stoppen met het maagzuurbindend middel. U kunt ook minocycline ten minste 2 uur vóór het maagzuurbindende middel innemen of 4 uur na het maagzuurbindende middel. Vraag bij aanschaf van maagmiddelen zonder recept altijd uw apotheek of deze de werking van minocycline kunnen beïnvloeden.
  • Didanosine drank. Deze drank bevat ook een maagzuurneutraliserend middel. Neem minocycline ten minste 2 uur vóór de drank in of 4 uur na de drank. Dit advies geldt niet voor de didanosine capsule.
  • Calciumproducten verminderen de opname van minocycline in het lichaam. Neem minocycline ten minste twee uur vóór het middel met calcium in.
  • IJzerproducten (ferrichloride, ferrochloride, ferrofumaraat, ferrogluconaat, ferrosulfaat) mag u niet op hetzelfde tijdstip innemen als minocycline. Deze middelen belemmeren namelijk de opname van minocycline in het lichaam. Neem minocycline ten minste 2 uur vóór het ijzerproduct in. Vaak is het mogelijk tijdens de antibioticumkuur een paar dagen geen ijzer te slikken.
   Een ijzerbevattend middel met gereguleerde afgifte mag u helemaal niet samen met minocycline gebruiken. De gereguleerde afgifte is te herkennen aan ‘MGA’ of ‘retard’. Overleg met uw arts of een ijzerpreparaat ZONDER gereguleerde afgifte voor u mogelijk is.
  • Medicijnen die magnesium of zink bevatten belemmeren de opname van minocycline. Bij voorkeur stopt u tijdens de antibioticumkuur een paar dagen met het middel dat magnesium of zink bevat. Overleg hierover met uw arts. Als het niet mogelijk is een paar dagen te stoppen, moet u ervoor zorgen dat u minocycline minimaal 2 uur voor het andere middel inneemt.
  • Bismut, gebruikt bij ontstekingen en zweren van maag en darmen. Bismut vermindert de werking van minocycline. Bij voorkeur stopt u tijdens de antibioticumkuur een paar dagen met bismut. Overleg hierover met uw arts. Als het niet mogelijk is een paar dagen te stoppen, dan moet u ervoor zorgen dat u eerst minocycline inneemt en pas minstens 2 uur later bismut.
  • Sommige antibiotica, namelijk van de groep penicillines (zoals amoxicilline, feneticilline en fenoxymethylpenicilline) en cefalosporines (zoals cefalexine, cefuroxim, ceftibuten, cefaclor en loracarbef). Deze middelen en minocycline kunnen elkaar tegenwerken. Onder sommige omstandigheden mogen ze wel samen worden gebruikt. Dan moeten deze antibiotica enkele uren vóór minocycline worden ingenomen. Overleg met uw arts of apotheker als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.
  • De bloedverdunners acenocoumarol en fenprocoumon. Als u een antibioticum moet gebruiken, is dit een teken dat de instelling op de bloedverdunner ontregeld kan zijn. Vertel de trombosedienst dat u een antibioticum gebruikt of heeft gebruikt.
  • Het orale buiktyfusvaccin wordt door dit middel onwerkzaam gemaakt. Dit is geen probleem wanneer er drie dagen tussen toediening van de verschillende middelen zit. Zit er minder dan drie dagen tussen beide middelen, neem dan contact op met uw arts. Het is mogelijk het vaccin via een injectie te krijgen. De wisselwerking treedt dan niet op.
  • Het hiv-middel atazanivir. Minocycline vermindert de werking van atazanavir. Overleg met uw arts of apotheker als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.

  Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  Gebruik dit medicijn NIET vanaf week 16 van de zwangerschap. Dit medicijn is dan schadelijk voor de groei van de botten en de ontwikkeling van de tanden van de baby.

  In het begin van de zwangerschap (tot en met week 15 van de zwangerschap), kunt u in sommige gevallen wel dit medicijn gebruiken. Bij vrouwen die dit medicijn in de eerste 15 weken van de zwangerschap gebruikten, zijn tot nu toe geen problemen bij de baby gezien. Maar er zijn andere antibiotica waarmee meer ervaring is tijdens de zwangerschap. Overleg met uw arts of u op een ander antibioticum kunt overstappen.

  • Krijgt u dit medicijn voor het eerst en wilt u zwanger worden of bent u zwanger? Overleg dan met uw arts voordat u met dit medicijn begint. U kunt dan namelijk beter meteen met een ander medicijn beginnen. Een medicijn waarvan bekend is dat u het tijdens de hele zwangerschap veilig kunt gebruiken.
  • Gebruikt u dit medicijn al en bent u zwanger geworden of wilt u zwanger worden? U kunt beter overstappen op een ander medicijn. Een medicijn waarvan bekend is dat u het tijdens de hele zwangerschap veilig kunt gebruiken.

  Borstvoeding
  Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Dit medicijn komt in een kleine hoeveelheid in de moedermelk. Er zijn niet veel vrouwen die dit medicijn hebben gebruikt tijdens de borstvoeding. Daarom is niet zeker of het medicijn altijd veilig is. Bij de (weinige) vrouwen die dit medicijn korte tijd hebben gebruikt tijdens de borstvoeding, zijn tot nu toe geen problemen bij de baby gezien. Misschien kunt u overstappen op een ander medicijn. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

 • Stoppen

  Nee, u moet de kuur afmaken. Als u de kuur niet afmaakt, is de bacterie waarschijnlijk nog niet verdwenen en kunt u opnieuw klachten krijgen.

  Als u allergische reacties of ernstige bijwerkingen krijgt, moet u wel stoppen met de kuur. Neem in dat geval direct contact op met uw arts.

 • Handelsinformatie

  Minocycline is sinds 1972 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar als het merkloze Minocycline in tabletten.

Laatst gewijzigd op: 13 juni 2013

Herhaalrecept

Gebruikt u Minocycline? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Gerelateerde videos

Antibiotica

Antibiotica

Bekijk video

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen