Flagyl

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Flagyl

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  Flagyl
  De werkzame stof in Flagyl is metronidazol.

  Metronidazol werkt tegen bepaalde bacteriën, amoeben en andere eencellige parasieten.

  Artsen schrijven het voor bij infecties met parasieten, zoals giardiasis en trichomonas, infecties met amoeben, infecties met bacteriën, bacteriële vaginose, huidinfectie, maag- en darmzweer en stofwisselingsziekte.

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Regelmatig

  • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, diarree en buikpijn. U kunt proberen misselijkheid te voorkomen door het medicijn met wat voedsel in te nemen. Zeer zelden komt ernstige diarree voor. U heeft dan last van waterdunne diarree, buikpijn, buikkramp en soms koorts. Dit wijst op een ernstige ontsteking van de dikke darm. Waarschuw dan direct een arts.
  • Hinderlijke metaalsmaak, pijnlijke zweertjes in de mond en een beslagen of verkleurde tong.
  • Minder eetlust.
  • Bij gebruik van hoge doses: bruine verkleuring van de urine. Dit is onschuldig.

  Soms

  • Niet tegen alcohol kunnen. Uw gezicht wordt dan rood en u krijgt last van misselijkheid, hoofdpijn, benauwdheid, zweten en verwardheid. Het is raadzaam elk gebruik van alcohol te vermijden zolang u metronidazol gebruikt.

  Zelden

  • Huiduitslag, jeuk en galbulten.
  • Overmatig blozen.
  • Hoofdpijn, duizeligheid, verwardheid, waanvoorstellingen, sombere stemming en slaperigheid.
  • Spierpijn, gewrichtspijn en coördinatieproblemen.

  Zeer zelden

  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dat aan duizeligheid en flauwvallen of 'angio-oedeem': een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel, waarbij u erg benauwd kunt worden. In zeer zeldzame gevallen kan een ernstige huidaandoening ontstaan met blaarvorming. De blaren ontstaan met name op de lippen en op de slijmvliezen van de mond en geslachtsdelen. In beide gevallen moet u onmiddellijk een arts opzoeken of naar de eerstehulpdienst gaan. Geef aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor metronidazol. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het medicijn niet opnieuw krijgt.
  • Hersenaandoening. U merkt dat aan verwardheid, onzekere gang bij het lopen, moeilijk praten, trillende handen en trillende, snel heen-en-weer bewegende ogen. Waarschuw dan onmiddellijk een arts. Na stoppen verdwijnt deze bijwerking meestal snel.
  • Bloedafwijkingen of een ontsteking van de alvleesklier of van de lever. Bij plotselinge hevige pijn in de bovenbuik, geelzucht, onverklaarbare blauwe plekken, extreme vermoeidheid of keelpijn met koorts en blaren in de keel, moet u direct een arts waarschuwen.

  Zeer zelden na langdurig gebruik

  • Normaal gesproken krijgt u dit medicijn als korte kuur tot maximaal 10 dagen. Bij uitzondering kan de arts het voor een langere periode voorschrijven. U kunt dan last krijgen van stoornissen in zenuwen. U merkt dit onder andere aan een doof of tintelend gevoel in de armen of benen of aan coördinatieproblemen met bijvoorbeeld zwalkend lopen. Waarschuw dan een arts.
  • Metronidazol kan bij langdurig gebruik de groei van kanker bevorderen. Door het medicijn niet langer dan 10 dagen te gebruiken, is de kans hierop vrijwel afwezig. Gebruik metronidazol dus niet langer dan 10 dagen, behalve als de arts anders voorschrijft.

  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

 • Gebruik

  Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

  Hoe?

  Drank
  Schud de fles voor het gebruik en meet de juiste hoeveelheid af met de bijgeleverde maatlepel of maatbeker.

  Wanneer?

  Tabletten en drank
  Neem dit medicijn bij een maaltijd of net na een maaltijd. U heeft dan minder kans op maagklachten.

  Hoe lang?
  Metronidazol kan als een eenmalige dosis of als een meerdaagse kuur worden voorgeschreven. Een kuur duurt meestal 3 tot 7 dagen, maximaal 10 dagen. Uw arts bepaalt de duur van de kuur aan de hand van het type infectie.

  Houd er rekening mee dat u de kuur niet mag onderbreken en geheel moet afmaken. Als u eerder stopt, zijn de bacteriën meestal nog niet volledig verdwenen en kunt u opnieuw klachten krijgen.

 • Vergeten

  Gebruikt u dit medicijn 2 keer per dag? Neem de vergeten dosis zo snel mogelijk in, tenzij het minder dan 2 uur duurt voordat u de volgende dosis moet innemen. Sla dan de vergeten dosis over en hervat uw normale schema.

  Gebruikt u dit medicijn 3 keer per dag? Neem de vergeten dosis zo snel mogelijk in, tenzij het minder dan 2 uur duurt voordat u de volgende dosis moet innemen. Sla dan de vergeten dosis over en hervat uw normale schema.

  De vergeten dosis neemt u aan het eind van de kuur in. U verschuift dus het moment waarop u de kuur beëindigt. Maak wel de volledige kuur af, anders bestaat de kans dat de klachten terugkeren.

 • Verboden

  autorijden? alles eten?
  Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

  alcohol drinken?
  Gebruik geen alcohol als u metronidazol tabletten, drank of infuus gebruikt. Uw lichaam reageert hierop anders dan normaal. Uw gezicht wordt dan rood en u krijgt last van misselijkheid, hoofdpijn, benauwdheid, zweten en verwardheid. Dit gebeurt al bij kleine hoeveelheden alcohol.

  Wacht na het beëindigen van de behandeling met metronidazol nog minstens 2 dagen met het gebruik van alcohol om er zeker van te zijn dat alle metronidazol uit het lichaam is verdwenen.

 • Wisselwerking

  Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • De antistollingsmedicijnen acenocoumarol en fenprocoumon. Metronidazol kan de bloedstolling ontregelen. Bij een kuur met een eenmalige dosis komt deze wisselwerking niet voor. Als u metronidazol langer dan een dag gebruikt, moet u de trombosedienst raadplegen.
  • Lithium, een medicijn tegen manische depressiviteit. Metronidazol kan de bijwerkingen van lithium versterken. Dit merkt u aan maagdarmklachten, trillen, spierzwakte, spiertrekkingen, duizeligheid, slaperigheid, sufheid, verwardheid, verminderde concentratie, moeite met lopen en spreken, en epileptische aanvallen. Waarschuw meteen uw arts als u last krijgt van één van deze bijwerkingen. Uw arts moet het lithiumgehalte in het bloed regelmatig laten controleren en de dosering eventueel aanpassen.
  • Disulfiram, een medicijn bij alcoholontwenning. Metronidazol kan de kans op verwardheid, hallucinaties en psychose versterken. Gebruik deze medicijnen daarom niet samen.
  • Medicijnen tegen hiv-infectie: atazanavir, darunavir, fosamprenavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir en tipranavir. De hoeveelheid metronidazol in het bloed kan door deze medicijnen stijgen. Hierdoor zijn de bijwerkingen sterker. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.
   Bovendien zit er alcohol (propyleenglycol) in de fosamprenavir drank, de ritonavir drank, de ritonavir zachte capsules, de lopinavir/ritonavir drank, de tipranavir drank en in de tipranavir capsules. Door de combinatie van metronidazol en de alcohol in deze middelen kunnen ernstige bijwerkingen ontstaan. Daarom mogen deze middelen niet samen met metronidazol gebruikt worden. Vraag uw arts om advies wanneer u deze middelen gebruikt.
  • Fluorouracil en busulfan, medicijnen tegen kanker. De bijwerkingen van deze middelen kunnen toenemen door metronidazol. Gebruik metronidazol daarom niet samen met deze medicijnen.
  • De capsules met buiktyfusvaccin worden door metronidazol onwerkzaam. Dit is geen probleem wanneer er 3 dagen of meer zit tussen toediening van de verschillende middelen. Zit er minder dan 3 dagen tussen beide medicijnen, neem dan contact op met uw arts. Het is mogelijk het vaccin via een injectie te krijgen. De wisselwerking treedt dan niet op.
  • Mebendazol (wormdodend medicijn). In combinatie met metronidazol geeft dit medicijn een vergrote kans op een ernstige huidaandoening met blaarvorming. Gebruik deze combinatie niet samen. Overleg hierover met uw arts of apotheker.

  Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  Overleg met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander medicijn.

  Gebruikt u metronidazol voor een infectie met Trichomonas? Het is belangrijk dat een Trichomonas-infectie ook tijdens de zwangerschap wordt behandeld. Bij een infectie gedurende de laatste 6 maanden van de zwangerschap kunt u het beste een eenmalige dosis metronidazol tabletten gebruiken. Dit is het werkzaamst. In de eerste 3 maanden kunt u beter geen metronidazol gebruiken. Soms is het mogelijk de behandeling uit te stellen totdat u in de vierde maand bent. Als dat niet mogelijk is, kan de arts u een ander antibioticum voorschrijven, zoals clindamycine. Overleg hierover met uw arts.

  Borstvoeding
  Overleg met uw arts, U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u borstvoeding geeft. Het medicijn komt in de moedermelk terecht en geeft het een zeer nare metaalsmaak.

  Als u een kuur met een eenmalige dosis gebruikt, hoeft u de borstvoeding niet af te breken. U kunt de borstvoeding tot 24 uur na inname van de dosis staken en daarna weer hervatten. Kolf in deze periode de moedermelk af en gooi deze weg. Eventueel kunt u, voorafgaand aan de kuur, moedermelk afkolven en invriezen voor gebruik in een flesje tijdens deze periode. Overleg eventueel met uw arts of apotheek.

 • Stoppen

  Als u te vroeg stopt zijn de parasieten of bacteriën waarschijnlijk nog niet volledig verdwenen en kunt u opnieuw klachten krijgen. Maak daarom de hele kuur af.

  Als u allergische reacties of ernstige bijwerkingen krijgt, moet u wel stoppen met de kuur. Neem in dat geval direct contact op met uw arts.

 • Handelsinformatie

  Metronidazol is sinds 1960 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Flagyl en als het merkloze Metronidazol in tabletten, drank en infuusvloeistof.

  Metronidazol is ook te krijgen in gel en crème en in vaginaalzetpillen (ovules). Deze informatie gaat alleen over tabletten, drank en infuusvloeistof. U kunt voor de andere toepassingen informatie opzoeken onder metronidazol op de huid en metronidazol voor toepassing in de vagina.

Laatst gewijzigd op: 25 februari 2014

Herhaalrecept

Gebruikt u Flagyl? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen