Flagyl ovules

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Flagyl ovules

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  Flagyl ovules
  De werkzame stof in Flagyl is metronidazol.

  Metronidazol werkt tegen bepaalde bacteriën, amoeben en andere eencellige parasieten.

  Artsen schrijven metronidazol vaginaalzetpillen voor bij een trichomonas-infectie van de vagina.

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Soms

  • Irritatie of pijn in de vagina na toediening. Dit verdwijnt vanzelf weer.
  • De vaginaalzetpillen kunnen het rubber van condooms en pessarium aantasten. Een condoom kan hierdoor gemakkelijker scheuren.

  Zelden (een klein deel van de werkzame stof kan via de vagina in het bloed komen en dan elders in het lichaam bijwerkingen geven)

  • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, diarree en buikpijn.
  • Minder eetlust.
  • Huiduitslag, jeuk, galbulten.
  • Overmatig blozen.
  • Hoofdpijn, duizeligheid, verwardheid, waanvoorstellingen, sombere stemming en slaperigheid.
  • Spierpijn, gewrichtspijn en coördinatieproblemen.
  • Niet tegen alcohol kunnen. Uw gezicht wordt dan rood en u krijgt last van misselijkheid, hoofdpijn, benauwdheid, zweten en verwardheid. Het is raadzaam om elk gebruik van alcohol te vermijden zolang u metronidazol gebruikt.
  • Bij gebruik van hoge doses: bruine verkleuring van de urine. Dit is onschuldig.

  Zeer zelden

  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dat aan duizeligheid en flauwvallen of 'angio-oedeem': een zwelling van gezicht, lippen, mond, tong of keel, waarbij u erg benauwd kunt worden. In zeer zeldzame gevallen kan een ernstige huidaandoening ontstaan met blaarvorming. De blaren ontstaan met name op de lippen en op de slijmvliezen van de mond en geslachtsdelen. In beide gevallen moet u onmiddellijk een arts opzoeken of naar de eerstehulpdienst gaan. Geef aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor metronidazol. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.
  • Hersenaandoening. U merkt dat aan verwardheid, onzekere gang bij het lopen, moeilijk praten, trillende handen en trillende, snel heen-en-weer bewegende ogen. Waarschuw dan onmiddellijk een arts. Na stoppen verdwijnt deze bijwerking meestal snel.
  • Bloedafwijkingen of een ontsteking van de alvleesklier of van de lever. Bij plotselingen hevige pijn in de bovenbuik, geelzucht, onverklaarbare blauwe plekken, extreme vermoeidheid of keelpijn met koorts en blaren in de keel, moet u direct een arts waarschuwen.

  Zeer zelden na langdurig gebruik

  • Normaal gesproken krijgt u dit medicijn als een korte kuur tot maximaal 10 dagen. Bij uitzondering kan de arts het voor een langere periode voorschrijven. U kunt dan last krijgen van stoornissen in de zenuwen. U merkt dat onder andere aan een doof of tintelend gevoel in de armen en benen of aan coördinatieproblemen, bijvoorbeeld zwalkend lopen. Waarschuw dan een arts.
  • Metronidazol kan bij langdurig gebruik kanker bevorderen. Door het medicijn niet langer dan 10 dagen te gebruiken, is de kans hierop vrijwel afwezig. Gebruik metronidazol dus niet langer dan 10 dagen, behalve als de arts anders voorschrijft.

  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

 • Gebruik

  Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

  Hoe?
  De vaginaalzetpil diep in de vagina inbrengen. Dit gaat het best als u op uw rug ligt met enigszins gebogen, gespreide benen.

  Wanneer?
  Gebruik de zetpil voor het slapen gaan. De zetpil kan dan de hele nacht werken.

  Hoe lang?
  Een kuur duurt meestal 10 dagen. Houd er rekening mee dat u de kuur niet mag onderbreken en geheel moet afmaken. Als u eerder stopt, is de trichomonas meestal nog niet volledig verdwenen en kunt u opnieuw klachten krijgen.

 • Vergeten

  Gebruik de vergeten dosis zo snel mogelijk, tenzij u al binnen 4 uur de volgende dosis moet gebruiken. Sla dan de vergeten dosis over en hervat uw normale schema. De vergeten dosis gebruikt u aan het eind van de kuur. U verschuift dus het moment waarop u de kuur beëindigt. Maakt u wel de volledige kuur af, anders bestaat de kans dat de klachten terugkeren.

 • Verboden

  autorijden? alles eten?
  Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

  alcohol drinken?
  Gebruik geen alcohol als u metronidazol gebruikt. Uw lichaam reageert hierop anders dan normaal. Uw gezicht wordt dan rood en u krijgt last van misselijkheid, hoofdpijn, benauwdheid, zweten en verwardheid. Dit gebeurt al bij kleine hoeveelheden alcohol. Wacht na het beëindigen van de behandeling met metronidazol nog minstens 2 dagen met het gebruik van alcohol, om er zeker van te zijn dat alle metronidazol uit het lichaam is verdwenen.

 • Wisselwerking

  Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • De antistollingsmedicijnen: acenocoumarol en fenprocoumon. Metronidazol kan de bloedstolling ontregelen. Raadpleeg hierover de trombosedienst.
  • Lithium, een medicijn tegen manische depressiviteit. Metronidazol kan de bijwerkingen van lithium versterken. Dit merkt u aan maagdarmklachten, trillen, spierzwakte, spiertrekkingen, duizeligheid, slaperigheid, sufheid, verwardheid, verminderde concentratie, moeite met lopen en spreken, en epileptische aanvallen. Waarschuw meteen uw arts als u last krijgt van één van deze bijwerkingen. Uw arts moet het lithiumgehalte in het bloed regelmatig laten controleren en de dosering eventueel aanpassen.
  • Disulfiram, een medicijn bij alcoholontwenning. Metronidazol kan de kans op benauwdheid, verwardheid, hallucinaties en psychose versterken. Gebruik deze medicijnen daarom niet samen.
  • Medicijnen tegen hiv-infectie: atazanavir, darunavir, fosamprenavir, indinavir, lopinavir/ritonavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir en tipranavir. De hoeveelheid metronidazol in het bloed kan door deze medicijnen stijgen. Hierdoor zijn de bijwerkingen sterker. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.
   Bovendien zit er alcohol (propyleenglycol) in de fosamprenavir drank, de ritonavir drank, de ritonavir zachte capsules, de lopinavir/ritonavir drank, de tipranavir drank en in de tipranavir capsules. Door de combinatie van metronidazol en de alcohol in deze medicijnen kunnen ernstige bijwerkingen ontstaan. Daarom mogen deze medicijnen niet samen met metronidazol gebruikt worden. Vraag uw arts om advies wanneer u deze medicijnen gebruikt.
  • Fluorouracil en busulfan, medicijnen tegen kanker. De bijwerkingen van deze medicijnen kunnen toenemen door metronidazol. Gebruik metronidazol niet samen met deze medicijnen.
  • Mebendazol (wormdodend medicijn). In combinatie met metronidazol geeft dit medicijn een verhoogde kans op een ernstige huidaandoening met blaarvorming. Gebruik deze medicijnen niet samen. Overleg hierover met uw arts of apotheker.

  Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  Het is belangrijk dat een trichomonas-infectie ook tijdens de zwangerschap wordt behandeld. Bij een infectie gedurende de laatste 6 maanden van de zwangerschap kunt u het beste een eenmalige dosis metronidazol-tabletten gebruiken. Dit is het meest werkzaam.

  In de eerste 3 maanden kunt u beter geen metronidazol gebruiken. Soms is het mogelijk de behandeling uit te stellen totdat u in de vierde maand bent. Als dat niet mogelijk is kan de arts u een ander antibioticum voorschrijven, zoals clindamycine. Overleg hierover met uw arts.

  Borstvoeding

  Overleg met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken. Het medicijn kan in kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht komen en geeft de moedermelk een nare metaalsmaak.

  Wel is het mogelijk om een eenmalige dosis metronidazol-tabletten te gebruiken. U hoeft dan de borstvoeding niet af te breken. U kunt dan de borstvoeding tot 24 uur na inname van de dosis staken en daarna weer hervatten. Kolf in deze periode de moedermelk af en gooi deze weg. Eventueel kunt u, voorafgaand aan de kuur, moedermelk afkolven en invriezen voor gebruik in een flesje tijdens deze periode. Overleg eventueel met uw arts of apotheek.

 • Stoppen

  Als u te vroeg stopt is de trichomonas waarschijnlijk nog niet volledig verdwenen en kunt u opnieuw klachten krijgen. Maak daarom de hele kuur af.

  Als u allergische reacties of ernstige bijwerkingen krijgt, moet u wel stoppen met de kuur. Neem in dat geval direct contact op met uw arts.

 • Handelsinformatie

  Metronidazol is sinds 1960 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Flagyl. Het is te verkrijgen in vaginaalzetpillen (ovules).

  Metronidazol is ook te krijgen in tabletten, drank, infuusvloeistof, gel en crème. Deze informatie gaat alleen over vaginaalzetpillen. U kunt voor de andere toepassingen informatie vinden in de teksten Metronidazol om in te nemen en Metronidazol op de huid.

Laatst gewijzigd op: 25 februari 2014

Herhaalrecept

Gebruikt u Flagyl ovules? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen