Erytromycine

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Erytromycine

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  Erytromycine
  De werkzame stof in Erytromycine is erytromycine.

  Erytromycine is een macrolide-antibioticum. Macrolide-antibiotica werken tegen infecties met bacteriën.

  Artsen schrijven het voor bij infecties met bacteriën, zoals luchtweginfectie (longontsteking, legionella acute bronchitis, keelpijn, middenoorontsteking, bijholteontsteking), huidinfecties (zoals acne, wondroos en steenpuisten), geslachtsziekten (SOA, zoals chlamydia en gonorroe) en de ziekte van Lyme.

  Erytromycine wordt ook gebruikt bij een verstoorde maaglediging.

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Soms

  • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken, buikpijn, kramp, diarree, verstopping en winderigheid. Met name kinderen zijn hier gevoelig voor.

  Zelden, vooral bij gebruik gedurende verschillende weken

  • Schimmel- of gistinfecties van de slijmvliezen, zoals mond of vagina. Dit komt doordat het antibioticum het natuurlijke evenwicht tussen schimmels, gisten en bacteriën kan verstoren. De schimmels en gisten kunnen dan tijdelijk de overhand krijgen. Raadpleeg uw arts als u last krijgt van wit beslag in de mond of jeuk en witte vloed in de vagina of schaamlippen.

  Zeer zelden

  • Leverafwijkingen. U merkt dit aan een gele verkleuring van het oogwit. Neem dan contact op met uw arts. Deze bijwerking komt zeer zelden voor en dan vooral bij volwassenen die het middel verschillende keren of langer dan tien dagen gebruiken.
  • Overgevoeligheid voor dit middel. Dit merkt u aan huiduitslag, jeuk en overgevoeligheid voor zonlicht. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Er bestaat een kans dat u ook overgevoelig bent voor soortgelijke antibiotica (macrolide-antibiotica) Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor erytromycine. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit, of soortgelijke middelen niet opnieuw krijgt. Reageerde u ooit allergisch op een eerder gebruik van een macrolide-antibioticum (zoals een middel met als werkzame stof erytromycine, azitromycine, claritromycine of roxitromycine)? Begin dan niet meteen met de kuur, maar raadpleeg eerst uw arts. De kans bestaat dat u ook overgevoelig bent voor erytromycine. In een heel enkel geval ontstaat een ernstige allergische reactie, met benauwdheid en bewusteloosheid. Krijgt u last van benauwdheid, zwelling van mond, tong, keel of strottenhoofd, ernstige huiduitslag of galbulten, staak dan meteen het gebruik en neem contact op met uw arts.
  • Bij zeer hoge doseringen (meer dan 2 gram per dag) kan het gehoor tijdelijk worden aangetast. Dit verdwijnt weer binnen één tot drie weken na stoppen van de behandeling.
  • Ernstige diarree en darmontsteking. Als dit optreedt, is het meestal binnen zes dagen na begin van de behandeling. Raadpleeg uw arts als u last krijgt van ernstige diarree met zware buikkrampen.
  • Een verhoogd risico op hartritmestoornissen. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Dit is vooral van belang voor mensen met een bepaalde hartritmestoornis, namelijk het aangeboren verlengde QT-interval. Gebruik dit middel NIET als u deze hartritmestoornis heeft. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander middel.
  • Mensen met de spierziekte myasthenia gravis kunnen extra last van hun aandoening krijgen. Overleg hierover met uw arts.
  • Als u acute porfyrie heeft, een stofwisselingsziekte waarbij men aanvallen krijgt van buikpijn, braken, koorts en hartkloppingen: dit middel kan een aanval uitlokken. Geef aan de apotheek door dat u acute porfyrie heeft. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel of andere uitlokkende middelen niet krijgt.

  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

 • Gebruik

  Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

  Hoe?
  Dit hangt af van de toedieningsvorm die u gebruikt.

  • Tabletten: slik de tablet in zijn geheel door met water, zonder te kauwen. Als u de tabletten kauwt, gaat het beschermende laagje kapot en komt het middel al in de maag vrij in plaats van in de darmen. Het wordt dan afgebroken door het maagzuur en zal minder goed werken. Bovendien kunt u meer last krijgen van maagdarmklachten als het middel al in de maag vrijkomt.
  • Sachets (zakjes) met poeder of granulaat voor suspensie: los de inhoud van een zakje op in een half long-drinkglas water; goed roeren en leegdrinken. Doe nogmaals water in het glas om ook de resten in te nemen.
  • Suspensie (drank): meet de voorgeschreven dosis altijd af met de meegeleverde pipet, maatlepel of maatbeker.

  Wanneer?

  • Producten die erytromycine of erytromycinestearaat bevatten (Erythrocine maagsap resistente tabletten en merkloze Erytromycinum tabletten) neemt u in op de lege maag. Neem deze middelen ten minste één uur vóór het eten in. Op een lege maag wordt dit middel het beste opgenomen.
  • Producten die erytromycine-ethylsuccinaat bevatten (Erythrocine-ES en merkloze Erytromycinum sachets) neemt u in tijdens of vlak na het eten. Voedsel verbetert juist de opname van dit middel in het lichaam. Bovendien helpt voedsel tegen eventuele bijwerkingen op maag en darmen.

  Hoe lang?
  Normaal gesproken duurt een kuur zeven tot tien dagen, soms zelfs drie weken. Bij acne kan de kuur zelfs maximaal 6 maanden duren. Uw arts bepaalt de duur aan de hand van het soort infectie en de ernst van de infectie.

  Houd er rekening mee dat dit een kuur is die u niet mag onderbreken en geheel moet afmaken. Ook al zijn de infectieverschijnselen al vóór afloop van de kuur verdwenen, betekent dit nog niet dat alle bacteriën zijn verdwenen.

 • Vergeten
  • Als u dit middel twee keer per dag gebruikt: de vergeten dosis moet u alsnog zo snel mogelijk innemen, tenzij het minder dan vier uur duurt voordat u de volgende dosis moet innemen. Sla dan de vergeten dosis over en hervat uw normale schema. De vergeten dosis neemt u aan het eind van de kuur in. U verschuift dus het moment waarop u de kuur beëindigt. Maakt u wel de volledige kuur af, anders bestaat de kans dat de klachten terugkeren.
  • Als u dit middel drie of vier keer per dag gebruikt: de vergeten dosis moet u alsnog zo snel mogelijk innemen, tenzij het minder dan twee uur duurt voordat u de volgende dosis moet innemen. Sla dan de vergeten dosis over en hervat uw normale schema. De vergeten dosis neemt u aan het eind van de kuur in. U verschuift dus het moment waarop u de kuur beëindigt. Maakt u wel de volledige kuur af, anders bestaat de kans dat de klachten terugkeren.
 • Verboden

  autorijden, alcohol drinken en alles eten?
  Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

 • Wisselwerking

  Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen.

  In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje ‘samenstelling’.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • Bij combinatie van erytromycine met een van de volgende medicijnen heeft u een verhoogd risico op hartritmestoornissen. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Gebruik de volgende medicijnen NIET samen met erytromycine: amiodaron, arseentrioxide, azitromycine, chloorpromazine, chloroquine, citalopram, claritromycine, disopyramide, domperidon, droperidol, escitalopram, flecaïnide, haloperidol, ibutilide, kinidine, methadon, moxifloxacine, pentamidine, pimozide, sevofluraan, sotalol en vandetanib. Overleg met uw arts. Mogelijk kan hij een ander medicijn voorschrijven.
  • De cholesterolverlagende middelen simvastatine en atorvastatine kunnen meer bijwerkingen geven. De belangrijkste bijwerking is de aantasting van uw spieren. Als u last krijgt van snel opkomende hevige spierpijn, neem dan contact op met uw arts. Mogelijk moet u tijdelijk stoppen met het cholesterolverlagende middel of kunt u een ander middel gebruiken dat deze wisselwerking niet heeft.
  • Bepaalde middelen tegen migraine, namelijk ergotamine en methysergide. Gebruik deze middelen niet samen met erytromycine. Erytromycine kan de bijwerkingen van deze middelen namelijk versterken.
  • Middelen gebruikt bij hiv-infectie: atazanavir, darunavir, fosamprenavir, indinavir, maraviroc, nelfinavir, lopinavir, rilpivirine, ritonavir, saquinavir en tipranavir. De hoeveelheid erytromycine in het bloed kan door deze middelen stijgen en bij sommige middelen ook de hoeveelheid van het anti-hiv-middel. Hierdoor zijn de bijwerkingen sterker. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.
  • Telaprevir en boceprevir, medicijnen tegen hepatitis C. De hoeveelheid erytromycine in het bloed kan door deze middelen stijgen en ook de hoeveelheid van het hepatitis C-medicijn. Hierdoor zijn de bijwerkingen sterker. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.
  • De afweeronderdrukkende medicijnen ciclosporine, sirolimus, everolimus en tacrolimus. De hoeveelheid hiervan in uw bloed kan toenemen. Dit is schadelijk voor uw nieren. Uw arts zal daarom uw nierfunctie en de hoeveelheid van dit middel in het bloed controleren. Als het nodig is, past uw arts de dosering aan.
  • Bepaalde slaap- en rustgevende middelen (midazolam, alprazolam). Erytromycine versterkt de werking en bijwerkingen van deze middelen. Hierdoor kunt u meer last krijgen van sufheid. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven hebt gekregen. Misschien kan hij u een ander middel voorschrijven dat de wisselwerking niet heeft.
  • De bloedverdunners acenocoumarol en fenprocoumon. Als u een antibioticum moet gebruiken, kan de instelling op de bloedverdunner worden ontregeld. Vertel de trombosedienst dat u een antibioticum gebruikt of heeft gebruikt.
  • Ticagrelor, een antistollingsmiddel. Claritromycine kan de hoeveelheid ticagrelor in het bloed verhogen. Hierdoor kunt u meer bijwerkingen van ticagrelor krijgen. Overleg hierover met uw arts
  • De hart- en vaatmiddelen barnidipine, felodipine, isradipine, lacidipine, lercanidipine, nicardipine, nifedipine, nimodipine, en nitrendipine. Deze middelen kunnen in combinatie met erytromycine meer bijwerkingen geven, zoals opgezwollen enkels of onderbenen, hoofdpijn, blozen en duizeligheid. Neem in dat geval contact op met uw arts.
  • Dit middel maakt het buiktyfusvaccin onwerkzaam. Dit is geen probleem wanneer er drie dagen tussen toediening van het vaccin en erytromycine zit. Zit er minder dan drie dagen tussen beide middelen, neem dan contact op met uw arts. Het is mogelijk het vaccin via een injectie te krijgen. De wisselwerking treedt dan niet op.
  • Theofylline, een middel tegen benauwdheidsklachten. De hoeveelheid theofylline in uw bloed kan toenemen. U kunt dan last krijgen van maagklachten, hoofdpijn, duizeligheid en epileptische aanvallen. Uw arts zal daarom de hoeveelheid theofylline in het bloed controleren.
  • Carbamazepine wordt onder andere gebruikt bij epilepsie of zenuwpijn. Als u dit samen met erytromycine gebruikt, heeft u kans op extra bijwerkingen door carbamazepine, doordat de hoeveelheid carbamazepine in het bloed toeneemt. Dit merkt u aan sufheid, duizeligheid, misselijkheid en braken. Overleg voor gebruik eerst met uw arts.
  • Buspiron, een middel tegen angstgevoelens en gespannenheid. U mag buspiron niet samen met erytromycine gebruiken, omdat de hoeveelheid buspiron in uw bloed dan zal stijgen. Hierdoor kunt u meer bijwerkingen van busprion krijgen, zoals duizeligheid, misselijkheid, tintelende handen en voeten, slaperigheid en depressiviteit.
  • Digoxine, een middel tegen hartfalen en hartritmestoornissen. Erytromycine kan de bijwerkingen van digoxine versterken. Overleg hierover met uw arts. Misschien kan hij u een ander antibioticum voorschrijven.
  • Ivabradine, een middel tegen pijn op de borst dat de hartslag vertraagt. De hoeveelheid van dit middel in het bloed kan stijgen door erytromycine, waardoor uw hartslag extra wordt vertraagd. Overleg met uw arts, mogelijk krijgt u een ander antibioticum voorgeschreven.
  • Quetiapine, een middel tegen psychoses. Door de combinatie kunnen de werking en bijwerkingen van dit middel toenemen. Overleg voor gebruik eerst met uw arts.
  • Rifabutine, een middel tegen tuberculose. De combinatie kan ernstige bijwerkingen op het oog geven. Ook kan de werkzaamheid van erytromycine afnemen. Niet samen gebruiken, maar overleggen met uw arts of apotheker.
  • Colchicine, een middel tegen jicht. Erytromycine kan de hoeveelheid colchicine in het bloed verhogen. Hierdoor kan colchicine ernstige bijwerkingen geven. U kunt colchicine daarom niet samen met erytromycine gebruiken. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.
  • Sildenafil. De hoeveelheid sildenafil in het bloed kan door dit middel stijgen. Hierdoor zijn de bijwerkingen sterker. Gebruik niet meer dan 25 mg sildenafil per 24 uur als u dit middel gebruikt.
  • Tadalafil. De hoeveelheid tadalafil in het bloed kan door dit middel stijgen. Hierdoor zijn de bijwerkingen sterker. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.
  • Hart- en vaatmiddelen diltiazem en verapamil. Erytromycine kan de hoeveelheid diltiazem en verapamil in het bloed verhogen. Hierdoor kunnen meer bijwerkingen optreden, zoals een te sterke daling van de hartslag en bloeddruk. Ook kunnen diltiazem en verapamil de hoeveelheid erytromycine in het bloed verhogen. Hierdoor kunnen hartritmestoornissen optreden. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.
  • Darifenacine, een middel tegen urine-incontinentie. De afbraak van darifenacine wordt geremd door erytromycine. Hierdoor kunnen de bijwerkingen van darifenacine worden versterkt.
  • Middelen gebruikt bij kanker dasatinib, erlotinib, gefitinib, lapatinib, nilotinib, pazopanib, sunitinib, temsirolimus en irinotecan. De afbraak van deze middelen wordt geremd door erytromycine. Hierdoor kunnen de bijwerkingen van het antikankermiddel worden versterkt. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.
  • Cinacalcet, een middel gebruikt bij een verhoogde aanmaak van parathyroïdhormoon. De afbraak van cinacalcet wordt geremd door erytromycine. Hierdoor kan de hoeveelheid calcium in uw bloed dalen. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen. Mogelijk wordt de hoeveelheid calcium in uw bloed gecontroleerd.

  Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap

  U kunt dit middel veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven zonder nadelige gevolgen voor het kind.

 • Stoppen

  Nee, u moet de kuur afmaken. Als u de kuur afbreekt, is de bacterie waarschijnlijk nog niet volledig verdwenen en kunt u opnieuw klachten krijgen.

  Als u allergische reacties of ernstige bijwerkingen krijgt, moet u wel stoppen. Neem in dat geval direct contact op met uw arts.

 • Handelsinformatie

  Erytromycine is sinds 1952 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Erythrocine en als het merkloze Erytromycine. Het is te verkrijgen in tabletten, zakjes poeder en drank.

  Erytromycine is ook te krijgen in injecties, infusen, lotion, applicatievloeistof, oogzalf en gel. Deze informatie gaat alleen over de via de mond in te nemen producten.

Laatst gewijzigd op: 13 juni 2013

Herhaalrecept

Gebruikt u Erytromycine? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Gerelateerde videos

Antibiotica

Antibiotica

Bekijk video

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen