Davitamon Calcium met vitamines D+K

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Davitamon Calcium met vitamines D+K

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  De werkzame stoffen in Davitamon Calcium met vitamines D+K zijn calciumcarbonaat, colecalciferol en vitamine K (fytomenadion). De combinatie van calciumcarbonaat, colecalciferol en vitamine K wordt gebruikt voor de botten.

  Calciumcarbonaat is een belangrijke bouwstof van de botten. Colecalciferol, ofwel vitamine D, zorgt voor de opname van kalk en fosfaat uit het voedsel. Vitamine K speelt een rol bij de aanmaak van bot.

  U zult op deze site geen aparte informatie vinden over Davitamon Calcium met vitamines D+K. Wel kunt u informatie opzoeken over de afzonderlijke bestanddelen van dit medicijn: vitamine K, colecalciferol en calciumcarbonaat

  Calcium (kalk) is belangrijk voor de opbouw en stevigheid van botten en gebit. Ook neutraliseert calciumcarbonaat maagzuur.

  Het is te gebruiken bij botontkalking, nierziekten en maagklachten.

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Zeer zelden

  • Maagdarmklachten zoals misselijkheid, winderigheid, diarree en buikpijn.
  • Verstopping (obstipatie). Gebruik dit middel daarom niet als u langdurig last heeft van verstopping.
  • Te veel calcium in het bloed, vooral als u ook vitamine D gebruikt of als u een verminderde nier- of schildklierwerking heeft. Heeft u plotseling gebrek aan eetlust, spierzwakte, braken, verstopping, hevige dorst en moet u veel plassen? Waarschuw dan uw arts. Deze verschijnselen kunnen duiden op te veel calcium. Bij dialysepatiënten zal het bloed regelmatig op te veel calcium worden gecontroleerd.
  • Nierstenen met calcium. Raadpleeg uw arts als u ooit nierstenen heeft gehad. U heeft hier dan meer kans op. U vermindert deze kans als u extra veel drinkt, vooral bij het opstaan, bij slapengaan en tijdens de hoofdmaaltijden.
  • Overgevoeligheid voor dit middel. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk. Gebruik dit middel dan niet meer. Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan benauwdheid of een opgezwollen gezicht. Ga dan onmiddellijk naar een arts. In beide gevallen mag u dit middel in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor calciumcarbonaat. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel of soortgelijke middelen niet opnieuw krijgt.

  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

 • Gebruik

  Kijk voor de juiste dosering altijd in de bijsluiter of op het etiket van de apotheek.

  Hoe?

  • Bruistabletten moet u eerst oplossen in een glas water. Opdrinken zodra er geen gasbelletjes meer ontstaan.
  • Kauwtabletten moet u goed fijnkauwen voor het doorslikken.

  Wanneer?

  • Botontkalking: het beste kunt u vaste tijdstippen kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis. Gebruikt u veel calcium, dan is het ook belangrijk de inname goed over de dag te verdelen, omdat de calcium dan het beste wordt opgenomen. Als u het twee of drie keer per dag gebruikt, kunt u het bijvoorbeeld innemen vlak na het opstaan, rond vier uur in de middag en 's avonds voor u gaat slapen.
  • Nierziekten: neem het middel met calciumcarbonaat in bij het eten. Het kan dan namelijk meteen het fosfaat uit het voedsel binden.
  • Maagklachten (altijd in combinatie met één of meer andere maagmiddelen). Neem dit middel in bij zuurbranden of pijn. Wilt u maagklachten voorkomen? Neem het dan een half uur tot een uur na elke maaltijd, en voor u gaat slapen.

  Hoe lang?

  • Botontkalking: waarschijnlijk zult u dit middel langdurig moeten gebruiken. Soms voert de arts een botdichtheidsmeting uit.
  • Nierziekten: u zult dit moeten gebruiken zolang de oorzaak van het teveel aan fosfaat aanwezig is.
  • Maagklachten: u kunt dit middel, in combinatie met andere maagzuurbindende middelen, gebruiken totdat uw klachten verdwenen zijn. Raadpleeg uw arts als u binnen twee weken geen verbetering bemerkt of als de maagklachten juist verergeren.
 • Vergeten

  Het is belangrijk dit middel consequent in te nemen. Kies daarom vaste tijdstippen. Af en toe een keer vergeten is echter niet erg. Mocht u een dosis vergeten zijn, neem het middel dan alsnog in.

 • Verboden

  autorijden of alcohol drinken?
  Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

  alles eten?
  Eet bij voorkeur het middel met calcium niet tegelijk spinazie, zemelen en graanproducten. Deze voedingsmiddelen verminderen de opname van de calcium. U kunt deze voedingsmiddelen natuurlijk wel nemen op een ander tijdstip van de dag.

  Nierziekten: een andere manier om de hoeveelheid fosfaat in het bloed te verlagen is door een fosfaatarm dieet te gebruiken. Dit adviseert de arts meestal ook naast het gebruik van calciumcarbonaat.

 • Wisselwerking

  Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

  Calciumcarbonaat vermindert de opname in het lichaam van de volgende middelen bij gelijktijdig innemen. De werking van deze middelen neemt dan af. Gebruik deze medicijnen daarom alleen ruim vóór of na calciumcarbonaat. Per medicijn vindt u welke tijdsperiode veilig is.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • Middelen tegen botontkalking alendroninezuur, clodroninezuur, etidroninezuur, ibandroninezuur en risedronine. Neem deze medicijnen minstens twee uur vóór het medicijn met calcium.
  • Antibiotica van het tetracycline-type, zoals doxycycline, minocycline en demeclocycline. Neem deze antibiotica minstens twee uur vóór het medicijn met calcium.
  • Antibiotica van het chinolon-type, zoals ciprofloxacine, levofloxacine, moxifloxacine, norfloxacine, ofloxacine en pipemidinezuur. Overleg met uw arts of een ander antibioticum mogelijk is voor u. Zo niet, neem deze antibiotica dan minstens vier uur vóór het medicijn met calcium.
  • Raltegravir, een medicijn tegen hiv en aids. Neem raltegravir minstens twee uur vóór of twee uur na dit medicijn.
  • De schildklierhormonen levothyroxine en liothyronine. Neem deze medicijnen minimaal twee uur vóór het medicijn met calcium of vier uur na het medicijn met calcium.
  • IJzerbevattende medicijnen, zoals ferrofumaraat, ferrogluconaat, ferrosulfaat of multivitamines met ijzer. Gebruikt u ijzerbevattende medicijnen MET gereguleerde afgifte (te herkennen aan ‘MGA’ of ‘retard’)? U mag dit niet samen gebruiken. Overleg met uw arts of een ijzerbevattend medicijn ZONDER gereguleerde afgifte voor u mogelijk is.
   Gebruikt u ijzerbevattende medicijnen ZONDER gereguleerde afgifte. Neem het medicijn met ijzer minimaal twee uur vóór het medicijn met calcium of vier uur na het medicijn met calcium.

  Uw apotheker kan u precies vertellen hoeveel tijd er tussen de verschillende medicijnen moet zijn en kan voor u een innameschema maken. Wordt het innameschema in uw situatie te lastig, overleg dan met uw arts. Misschien kunt u tijdelijk stoppen met dit medicijn. Of misschien kan uw arts één van beide medicijnen vervangen door een medicijn dat u wel samen mag gebruiken.

  Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap

  U kunt dit middel veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, zonder nadelige gevolgen voor het kind.

 • Stoppen

  U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit middel stoppen.

 • Handelsinformatie

  Calciumcarbonaat is al tientallen jaren op de markt. Het is zonder recept verkrijgbaar onder de merknamen Cacit, Calci Chew en Calcium Bruis. Het is te verkrijgen in bruis- en kauwtabletten.

  Calciumcarbonaat wordt voor de opbouw van de botten ook gebruikt in combinatie met andere werkzame stoffen onder de merknamen Alenca D3, Bonendro, Cacit Vitamine D3, CaD, Calci Chew D3, Calcium Sandoz, Calcium D Sandoz, Davitamon Calcium Kauwtablet met vitamines D en K, Actokit en Didrokit.

  Calciumcarbonaat wordt ook gebruikt voor de maag in combinatie met andere werkzame stoffen onder de merknamen Rennie, Rennie Déflatine, Rennie Refluxine en Gaviscon kauwtablet pepermunt.

Laatst gewijzigd op: 29 oktober 2013

Herhaalrecept

Gebruikt u Davitamon Calcium met vitamines D+K? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen