Danatrol

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Danatrol

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  De werkzame stof in Danatrol is danazol.

  Danazol is een antihormoon. Het remt de aanmaak van vrouwelijke geslachtshormonen.

  Artsen schrijven dit middel in uitzonderlijke gevallen voor bij endometriose, hereditair angioneurotisch oedeem en pijnlijke borsten.

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Zelden

  • Misselijkheid en buikpijn.
  • Hoofdpijn.
  • Stemmingsveranderingen, zoals depressie, angst, nervositeit en snel van slag zijn. Als u dit merkt neem dan contact op met uw arts.
  • Huiduitslag, koorts, zwellingen in gezicht en reacties op zonlicht. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts.
  • Opvliegers (aanvallen van warmtegevoel, rood hoofd en zweten).
  • Toename lichaamsgewicht, vooral door toename van de eetlust, maar ook doordat uw lichaam meer vocht vasthoudt. Heeft u aanleiding tot dik worden, let dan extra op uw dieet.
  • Oedeem. Dit merkt u vooral aan opgezwollen enkels en voeten. Mensen die al last van oedeem hebben, bijvoorbeeld door hartfalen zijn hier extra gevoelig voor. Overleg daarom voor gebruik met uw arts als u hartfalen of oedeem heeft.
  • Spier- en gewrichtsklachten. Raadpleeg uw arts bij onverklaarbare spier- of gewrichtspijn.

  Bij vrouwen ook

  • Mannelijke kenmerken, zoals vettige huid, acne, haaruitval, haargroei op gezicht, vergroting van de clitoris, heesheid, zere keel, onvaste toonhoogte en zwaardere stem. Raadpleeg uw arts bij de eerste verschijnselen. De veranderingen zijn soms blijvend.
  • Doorbraakbloedingen (‘spotting'), vooral de eerste weken van de behandeling. Verschuivingen van de menstruatiecyclus, soms wegblijven van de menstruatie tijdens het gebruik. Dit herstelt zich meestal weer binnen twee maanden na stoppen.
  • Seksuele klachten, zoals droge vagina, pijn bij het vrijen en minder zin in vrijen.

  Bij gebruik gedurende meerdere jaren

  • Bloed in de urine. Raadpleeg in dat geval uw arts.

  Zeer zelden

  • Kleiner worden van de borsten.
  • Verhoogde bloeddruk. Uw arts zal daarom regelmatig uw bloeddruk controleren. Eventueel krijgt u bloeddrukverlagers of past de arts de dosering van bloeddrukverlagers aan.
  • Meer kans op een epileptische aanval bij mensen met epilepsie. Mensen die epilepsie hebben of dit in het verleden hebben gehad, moeten voorafgaand aan het gebruik met hun arts overleggen.
  • Meer kan op migraine.
  • Hartkloppingen.
  • Leveraandoeningen. Dit merkt u aan een gevoelige, opgezwollen buik of een gele verkleuring van het oogwit of van de huid. Waarschuw dan een arts. Waarschuw onmiddellijk uw arts bij hevige pijn in de bovenbuik.
  • Trombose. Dit kunt u herkennen aan een dikke, harde, rode en pijnlijke plek op het been, soms aan pijn in de kuit en een zwaar gevoel in het been, zelden aan plotseling optredende kortademigheid, soms met pijn of het ophoesten van bloed. Waarschuw in deze gevallen onmiddellijk een arts, of ga meteen naar de Eerste-Hulpdienst.
  • Als u acute porfyrie heeft, een stofwisselingsziekte waarbij men aanvallen krijgt van buikpijn, braken, koorts en hartkloppingen: dit middel kan een aanval uitlokken. Geef aan de apotheek door dat u acute porfyrie heeft. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel of andere uitlokkende middelen niet krijgt.
  • Kanker van de eierstokken. Gebruik van dit middel verhoogt de kans op ovariumkanker enigszins. Daarom zal de specialist regelmatig controleren.

  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van een van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart, waar u zich zorgen over maakt.

 • Gebruik

  Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

  Wanneer?

  • Endometriose en pijnlijke borsten: begin met dit middel vanaf de eerste dag van de menstruatie.
  • Hereditair angioneurotisch oedeem: gebruik dit middel dagelijks om een aanval te voorkomen. In sommige gevallen gebruikt u dit middel om de dag.

  Hoe lang?

  • Endometriose en pijnlijke borsten: de behandeling duurt meestal niet langer dan negen maanden.
  • Hereditair angioneurotisch oedeem: u zult dit middel gedurende zeker meerdere jaren gebruiken. Telkens na drie maanden kan de arts aangeven de dosering verder te verminderen.
 • Vergeten
  • Als u dit middel twee keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan vier uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. In het andere geval de vergeten dosis overslaan.
  • Als u dit middel drie keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan twee uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. In het andere geval de vergeten dosis overslaan.
  • Als u dit middel vier keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan één uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. In het andere geval de vergeten dosis overslaan.
 • Verboden

  autorijden?
  Duizeligheid komt heel soms voor bij dit medicijn. Neem dan geen deel aan het verkeer.

  alcohol drinken en alles eten?
  Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen

 • Wisselwerking

  Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje ‘samenstelling’.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • Ciclosporine en tacrolimus zijn middelen die het afweersysteem onderdrukken. De hoeveelheid hiervan in uw bloed kan toenemen. Uw afweer neemt dan te veel af waardoor u sneller infecties oploopt. Ook kan uw nier schade oplopen. Uw arts zal daarom uw nierfunctie en de hoeveelheid van dit middel in het bloed controleren. Als het nodig is, past uw arts de dosering aan.
  • Carbamazepine worden gebruikt bij epilepsie. De hoeveelheid van het epilepsiemiddel in uw bloed kan toenemen. Hierdoor kunt u last krijgen van sufheid, duizeligheid, misselijkheid en braken. Daarom zal uw arts de hoeveelheid epilepsiemiddel in het bloed controleren. Raadpleeg uw arts bij verschijnselen van overdosering van carbamazepine. Dit zijn sufheid, duizeligheid, misselijkheid, braken, coördinatiestoornissen, hoofdpijn en wazig zien direct.
  • De bloedverdunners acenocoumarol en fenprocoumon. Danazol kan de werking van de bloedverdunner versterken. Vertel de trombosedienst dat u danazol bent gaan gebruiken. Vertel het ook als u stopt met het gebruik van danazol.
  • Simvastatine, een cholesterolverlager. Door de combinatie met danazol heeft u meer kans op bijwerkingen van de simvastatine. Vooral belangrijk hierbij is een spierziekte. Deze is te herkennen aan snel opkomende hevige en onverklaarbare spierpijn, spierzwakte, minder plassen en bruine urine. Stop dan meteen met de cholesterolverlager en raadpleeg uw arts.

  Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  Gebruik dit middel NIET als zwanger bent of binnenkort zwanger wilt worden. Het kan de normale ontwikkeling van de baby verstoren. Als u dit middel gebruikt en u denkt erover zwanger te worden, overleg dan met uw arts of u een ander middel kunt gebruiken.

  Zorg dat u zeker weet dat u niet zwanger bent door een zwangerschapstest uit te voeren. Gebruik tijdens het gebruik van danazol een anticonceptiemiddel zonder hormonen, bijvoorbeeld een condoom, spiraaltje of pessarium (dus niet de pil).

  Borstvoeding
  Gebruik dit middel NIET als u borstvoeding geeft of stop de borstvoeding. Het is namelijk niet bekend of dit middel in de moedermelk terechtkomt en of dit schadelijk is voor de baby. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts.

 • Stoppen

  Ja, u kunt in een keer stoppen. Als u stopt duurt het nog één tot twee maanden voor uw lichaam zich weer heeft aangepast, zodat u bijvoorbeeld weer ongesteld wordt. Raadpleeg uw arts als dit niet binnen twee tot drie maanden het geval is.

 • Handelsinformatie

  Danazol is sinds 1974 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Danatrol in capsules.

Laatst gewijzigd op: 07 februari 2013

Herhaalrecept

Gebruikt u Danatrol? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen