Celebrex

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Celebrex

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  Celebrex
  De werkzame stof in Celebrex is celecoxib.

  Celecoxib is een ontstekingsremmende pijnstiller. Dit soort pijnstillers worden ook wel NSAIDs genoemd. Celecoxib behoort tot een speciale groep NSAID-pijnstillers, namelijk de coxibs.

  Het werkt pijnstillend, ontstekingsremmend en koortsverlagend.

  Artsen schrijven het voor bij pijn waarbij ook sprake is van een ontsteking, zoals bij gewrichtspijn, reumatoïde artritis en de ziekte van Bechterew. Het wordt soms ook gebruikt bij andere soorten pijn, zoals bij artrose of menstruatiepijn.

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

  De meest voorkomende bijwerkingen zijn de volgende.

  Soms

  • Maagklachten: maagirritatie, buikpijn, misselijkheid, braken, vol gevoel, gebrek aan eetlust, boeren en zuurbranden. U heeft hier minder kans op als u dit medicijn inneemt met wat voedsel en een glas water of melk. Gebruik geen alcohol of andere voedingsmiddelen die de maag irriteren, zoals scherpe kruiden. Heeft u last van slokdarmontsteking door opkomend maagzuur? De klachten kunnen verergeren. Neem contact op met uw arts als u dat bemerkt. Mensen boven de zeventig jaar hebben meer kans op bijwerkingen door dit medicijn. Artsen schrijven daarom meestal ook een maagbeschermer voor. Ook als u dit medicijn maar enkele dagen gaat gebruiken.
  • Stijging van de bloeddruk. Heeft u hoge bloeddruk of gebruikt u bloeddrukverlagers? Dan kan dit medicijn de bloeddruk verhogen. Overleg met uw arts. Misschien kan de arts een andere ontstekingsremmende pijnstiller voorschrijven, zoals diclofenac of ibuprofen. Als u celecoxib wel moet gebruiken zal uw arts uw bloeddruk extra controleren.

  Zelden

  • Darmklachten: diarree, verstopping en winderigheid. Lijdt u aan een chronische darmontsteking, zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa? Dit medicijn kan de klachten verergeren. Bespreek met uw arts of dit medicijn voor u geschikt is.
  • Een maag- of darmzweer of andere ernstige beschadiging van maag, darmen of slokdarm. U merkt dat aan zeurende pijn in de bovenbuik, ernstige maagpijn of pijn achter borstbeen. Door deze beschadigingen kunnen bloedingen in maag en darmen ontstaan. Dit merkt u aan bloederige diarree of zwarte, teerachtige ontlasting. Stop dan met het gebruik en neem contact op met een arts. Bij een maagbloeding kan het voorkomen dat u bloed braakt. Neem dan onmiddellijk contact op met een arts. Heeft u ooit een maag- of darmzweer gehad of een andere ernstige maag- of darmaandoening, zoals een maag- of darmbloeding? U heeft dan meer kans op bijwerkingen op maag en darmen. Bespreek met uw arts of dit medicijn voor u geschikt is. Mogelijk schrijft uw arts behalve dit medicijn ook een maagbeschermend medicijn voor. Ook als u dit medicijn maar enkele dagen zal gebruiken.
  • Hoofdpijn, draaierigheid en duizelingen. Dit gaat meestal over als u gewend bent geraakt aan dit medicijn.
  • Huiduitslag met jeuk. Zeer zelden wordt deze huiduitslag veroorzaakt door allergie. De uitslag kan zeer zelden verergeren of ontstaan onder invloed van fel zonlicht of UV-licht van zonnebanken. Als u aan psoriasis lijdt: u kunt hier meer last van krijgen. Neem contact op met uw arts als uw ziekteverschijnselen verergeren.
  • Dikke enkels of polsen door vasthouden van vocht in armen en benen (oedeem).
  • Benauwdheid door vochtophoping in de longen. Vooral mensen met hartfalen kunnen hier last van krijgen. Overleg met uw arts als uw klachten, zoals benauwdheid en vochtophoping, toenemen.

  Zeer zelden

  • Ontstekingen in de mondholte en op de tong.
  • Oorsuizen of slechter horen. Neem bij deze verschijnselen contact op met uw arts.
  • Wazig zien of dubbelzien. Dit gaat meestal over als u gewend bent geraakt aan dit medicijn.
  • Hartkloppingen, pijn op de borst en een versnelde hartslag. Heeft u angina pectoris (hartkramp), of ooit een beroerte of een hartaanval gehad. Dan mag u dit medicijn alleen voor korte tijd gebruiken. Namelijk niet langer dan twee weken achter elkaar. Overleg hierover met uw arts. Mogelijk kan uw arts een ander medicijn voorschrijven.
  • Haaruitval.
  • Psychische klachten, zoals slapeloosheid, vermoeidheid, slaperigheid, nachtmerries, onrust, opwinding, verwardheid, geheugenstoornissen, nervositeit, angstgevoelens, neerslachtigheid en hallucinaties.
  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk. Raadpleeg dan uw arts. Zeer zelden kan een ernstige uitslag ontstaan met koorts of blaren. Neem dan meteen contact op met een arts.
   Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan benauwdheid of een opgezwollen gezicht. Ga dan onmiddellijk naar een arts. U mag dit medicijn daarna niet meer gebruiken. Geef daarom door aan de apotheker dat u overgevoelig bent voor celecoxib. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn of een andere ontstekingsremmende pijnstiller niet opnieuw krijgt.
  • Nierbeschadiging. Heeft u een verminderde nierwerking? U heeft meer kans op nierbeschadiging. Overleg daarom met uw arts voor u dit middel gaat gebruiken.
  • Bloedafwijkingen, ontsteking van de alvleesklier of leverontsteking. Raadpleeg uw arts bij een of meer van de volgende verschijnselen: plotselinge hevige pijn in bovenbuik, geelzucht, onverklaarbare blauwe plekken, extreme vermoeidheid, keelpijn met koorts en blaren in de mond. Gebruik dit medicijn niet bij een verminderde leverwerking. Overleg ook met uw arts als u last heeft van uw alvleesklier. De klachten kunnen verergeren.

  Zeer zelden, bij gebruik gedurende meerdere weken

  • Hartvaataandoeningen, zoals meer kans op een hartaanval of beroerte. De kans op hartvaataandoeningen is groter bij mensen die al meer kans hebben op een hart- of vaataandoeningen. Mensen met een hoge bloeddruk, een te hoog cholesterolgehalte, diabetes, angina pectoris, mensen die roken en mensen die ooit trombose hebben gehad: overleg met uw arts voor u dit medicijn gaat gebruiken. Mogelijk kan uw arts u een andere ontstekingsremmende pijnstiller voorschrijven.

  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

 • Gebruik

  Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

  Wanneer?
  Als u de capsule tijdens of na het eten inneemt, vermindert u de kans op bijwerkingen op de maag.

  Hoe lang?

  • Chronische gewrichtsontstekingen, zoals reumatoïde artritis en de ziekte van Bechterew. Het kan 1-2 weken duren voor de ontsteking vermindert. Bij reumatoïde artritis schrijven artsen dit medicijn meestal voor als de reumamedicijnen nog aan moeten slaan of gedurende periodes dat de ziekte verergert.
  • Pijn, zoals gewrichtspijn. Neem contact op met uw arts als deze pijnstiller na twee weken nog altijd onvoldoende effect heeft. Mogelijk is een andere pijnstiller voor u geschikter. Heeft u dit medicijn enkele weken gebruikt en nog altijd veel last van uw gewrichten? Neem dan contact op met uw arts.
  • Kortdurende gewrichtsontstekingen. Bij gewrichtsontstekingen zoals slijmbeursontsteking en peesontstekingen, moet u dit medicijn meestal enkele dagen gebruiken voor de ontsteking is genezen. Dit merkt u aan een afname van de roodheid, pijn en zwelling.
  • Artrose. Gebruik dit medicijn niet langer dan 2 weken achter elkaar. Bij verergering van de klachten kunt u het opnieuw gebruiken. Vraag uw arts na hoeveel tijd dat weer kan en hoe lang en hoe vaak u het dan kunt gebruiken.
  • Menstruatieklachten, zoals pijn, krampen en overmatig bloedverlies.
   Heeft u vooral last van pijn en krampen? Begin meteen als u ongesteld wordt en slik gedurende 2-3 dagen door. Heeft u last van te veel bloedverlies tijdens de menstruatie? Gebruik dit medicijn dan de eerste drie dagen van de menstruatie. Begin minstens een dag voor u de menstruatie verwacht. Probeer na 3-6 maanden of u dit medicijn nog nodig heeft. Gebruik het daartoe een keer niet en kijk of de klachten al zijn afgenomen.
  • Overige pijnen, zoals operatiepijn. Stop met het gebruik als de pijn is verdwenen of weer voldoende is te verdragen.
 • Vergeten

  Bij chronische pijnklachten is het belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

  • Als u dit medicijn één keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan acht uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan acht uur? Sla de vergeten dosis dan over.
  • Als u dit medicijn twee keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan vier uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan vier uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Verboden

  autorijden?
  Draaierigheid of duizelingen komen een enkele keer voor bij dit medicijn. Neem geen deel aan het verkeer als u hier last van heeft.

  alcohol drinken?
  Alcohol irriteert de maag. U kunt daardoor eerder last krijgen van uw maag. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt. In het algemeen is enkele keren per week een glas wijn geen probleem.

  alles eten?
  Dit medicijn veroorzaakt bij sommige mensen maagklachten. Heeft u hier last van? Gebruik dan geen voedingsmiddelen die de maag irriteren, zoals scherpe kruiden.

 • Wisselwerking

  Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.
  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  Andere ontstekingsremmende pijnstillers (deze worden ook wel NSAID’s of coxibs genoemd). Als u beide pijnstillers tegelijkertijd gebruikt verdubbelt u de kans op bijwerkingen, zoals maagdarmklachten. De namen van andere ontstekingsremmende pijnstillers zijn: aceclofenac, acetylsalicylzuur, carbasalaatcalcium, dexketoprofen, dexibuprofen, diclofenac, etoricoxib, fenylbutazon, flurbiprofen, ibuprofen, indometacine, ketoprofen, meloxicam, nabumeton, naproxen, piroxicam, propyfenazon, sulindac en tiaprofeenzuur. Gebruik deze pijnstillers dus niet tegelijkertijd met celecoxib.

  De antistollingsmiddelen acenocoumarol, fenprocoumon, acetylsalicylzuur en carbasalaatcalcium. Bij de combinatie heeft u meer kans op bijwerkingen op de maag of zelfs een maagbloeding. Meestal zal de arts u een maagbeschermer voorschrijven om deze maagklachten te voorkomen. Wees extra alert op het effect op uw maag en raadpleeg uw arts bij maagklachten. Ook kan celecoxib soms de werking van het antistollingsmiddel versterken. Vertel bij uw volgend bezoek aan de trombosedienst dat u celecoxib gebruikt of heeft gebruikt.

  Plasmiddelen (chloortalidon, chloorthiazide, clopamide, epitizide, hydrochloorthiazide, indapamide, bumetanide, furosemide, amiloride, eplerenon, spironolacton en triamtereen). Medicijnen van de groep ACE-remmers en Angiotensine-II-blokkers, gebruikt bij hoge bloeddruk en hartfalen, zoals enalapril, perindopril, lisinopril en losartan. Celecoxib kan de werking van deze medicijnen verminderen. Overleg hierover met uw arts. Paracetamol kunt u wel veilig gebruiken.

  • Gebruikt u een van deze medicijnen tegen hoge bloeddruk en gaat u nu celecoxib gebruiken? Uw bloeddruk kan stijgen als u celecoxib langer dan twee weken gebruikt. Vraag uw arts om uw bloeddruk extra te controleren.
  • Gebruikt u een van deze medicijnen tegen hartfalen en gaat u nu celecoxib gebruiken? Uw klachten door hartfalen kunnen verergeren. Merkt u dat uw enkels of voeten dikker worden, of bent u sneller kortademig? Neem dan contact op met uw arts.
  • Gebruikt u een van deze medicijnen na een hartinfarct of tegen een nierziekte en gaat u nu celecoxib gebruiken? Vraag uw arts of apotheker om advies.

  Bètablokkers , zoals acebutolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, carvedilol, celiprolol, metoprolol, oxprenolol, pindolol en propranolol. De werking van deze medicijnen tegen hoge bloeddruk of hartfalen kan verminderen door het gebruik van deze pijnstiller.

  • Gebruikt u de bètablokker tegen hoge bloeddruk? Raadpleeg uw arts voor extra controle van uw bloeddruk als u de pijnstiller langer dan twee weken gebruikt.
  • Gebruikt u de bètablokker tegen hartfalen? Uw klachten kunnen verergeren of terugkomen. Neem contact op met uw arts als u weer dikke voeten of enkels krijgt of als u weer sneller kortademig wordt.
  • Gebruikt u de bètablokker voor een andere aandoening? U kunt deze pijnstiller veilig gebruiken.

  Lithium, een medicijn tegen manische depressiviteit. Celecoxib kan de bijwerkingen van lithium versterken. Uw arts zal het lithiumgehalte in het bloed regelmatig laten meten en de dosering eventueel aanpassen. Waarschuw meteen uw arts als u last krijgt van bijwerkingen van lithium, zoals maagdarmklachten, trillen, spierzwakte, spiertrekkingen, duizeligheid, slaperigheid, sufheid, verwardheid, verminderde concentratie, moeite met lopen en spreken, en epileptische aanvallen. Zorg er bij warm weer voor dat u voldoende drinkt. Waarschuw uw arts ook als u stopt met de pijnstiller. Het lithium kan dan minder goed werken. Ook dan moet de arts het lithiumgehalte in uw bloed extra controleren.

  Methotrexaat, een medicijn gebruikt bij ontstekingsziekten zoals reuma of psoriasis, maar ook bij kanker. Celecoxib kan de bijwerkingen van methotrexaat versterken. Uw arts zal de hoeveelheid methotrexaat in het bloed extra controleren.

  Het afweeronderdrukkende medicijn ciclosporine. De combinatie kan schadelijk zijn voor de nieren. Uw arts zal uw nierwerking extra controleren als u de pijnstiller langer dan drie dagen gebruikt.

  Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  Gebruik dit medicijn NIET als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Het kan schadelijk zijn voor de baby. Bovendien heeft u, als u zwanger wilt worden, iets minder kans op zwangerschap.

  Meld het in elk geval aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of dit binnenkort wil worden. Zo mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander medicijn, dat u wel veilig kunt gebruiken.

  Borstvoeding
  Gebruik dit medicijn NIETals u borstvoeding geeft of stop de borstvoeding. Een kleine hoeveelheid van dit medicijn komt in de moedermelk terecht. Het is niet bekend of dit schadelijk is voor de baby.

  Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Mogelijk kan de arts u tijdelijk een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

 • Stoppen

  U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit medicijn stoppen.

 • Handelsinformatie

  Celecoxib is sinds 1998 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in capsules onder de merknaam Celebrex.

Laatst gewijzigd op: 24 januari 2012

Herhaalrecept

Gebruikt u Celebrex? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen