Bactrimel

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Bactrimel

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  Bactrimel
  De werkzame stoffen in Bactrimel zijn trimethoprim en sulfamethoxazol.

  Trimethoprim en sulfamethoxazol zijn antibiotica. Ze werken tegen infecties met bacteriën. De combinatie van deze twee antibiotica werken tegen meer soorten bacteriën dan elk van beide afzonderlijk.

  Artsen schrijven deze combinatie voor bij infecties met bacteriën, zoals blaasontstekingen, prostaatontsteking, luchtweginfecties (zoals longontsteking, acute bronchitis, infecties bij cystische fibrose, middenoorontsteking, bijholteontsteking), geslachtsziekten (SOA, zoals gonorroe) en maagdarminfecties.

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Soms

  • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken, verminderde eetlust en diarree. Als u hier last van heeft, helpt het om het middel met wat voedsel in te nemen. Deze klachten horen na enkele dagen over te zijn. Is dit niet het geval, raadpleeg dan uw arts.

  Zelden

  • Allergie, te merken aan huiduitslag, jeuk, benauwdheid, een opgezwollen gezicht of flauwvallen. In zeer zeldzame gevallen kan een ernstige huidziekte ontstaan met blaarvorming. Als u last van een van de genoemde verschijnselen krijgt, stop dan met het gebruik en neem contact op met uw arts. Blijkt u inderdaad overgevoelig voor dit middel, meld dat dan altijd aan uw apotheek. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel of soortgelijke middelen niet opnieuw krijgt.
  • Dit middel kan de huid gevoeliger maken voor UV-licht (zon, zonnebank, UV-lamp). Blootstelling aan zonlicht, zelfs voor korte perioden, kan huiduitslag, jeuk, roodheid en andere verkleuring van de huid of ernstige verbranding door de zon geven. Begint u net met dit geneesmiddel? Blijf dan uit direct zonlicht, met name tussen 10.00 en 15.00 uur, draag beschermende kleding, waaronder hoed en zonnebril, smeer zonnebrand op een met sunblock van minimaal factor 15, gebruik lippenbalsem met minstens factor 15, ga niet onder de zonnebank. Als u een ernstige reactie op de zon krijgt, staak dan meteen het gebruik en neem contact op met uw arts. U moet dan zo snel mogelijk overstappen op een ander middel.
  • Ontstoken tong of mondslijmvlies.
  • Gewrichtspijn, spierpijn, duizeligheid of oorsuizen.
  • Schimmel- of gistinfecties van de slijmvliezen, zoals mond of vagina. Dit komt doordat het antibioticum het natuurlijke evenwicht tussen schimmels, gisten en bacteriën kan verstoren. De schimmels en gisten kunnen dan tijdelijk de overhand krijgen. Raadpleeg uw arts als u last krijgt van wit beslag in de mond of jeuk en witte vloed in de vagina of schaamlippen.
  • Als u acute porfyrie heeft, een stofwisselingsziekte waarbij men aanvallen krijgt van buikpijn, braken, koorts en hartkloppingen: dit middel kan een aanval uitlokken. Geef aan de apotheek door dat u acute porfyrie heeft. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel of andere uitlokkende middelen niet krijgt.
  • Mensen met de spierziekte myasthenia gravis kunnen extra last van hun aandoening krijgen. Overleg hierover met uw arts.
  • Bent u van negroïde afkomst of komt u uit het Middellandse-Zeegebied, dan kán het zijn (maar dat hoeft niet) dat u een aangeboren enzymgebrek heeft (G6PD-deficiëntie), waardoor dit middel bij u een ernstige bloedafwijking teweeg kan brengen. Zodra u klachten krijgt als vermoeidheid of duizeligheid, staak dan het gebruik en neem contact op met uw arts. Misschien heeft u inderdaad het enzymgebrek. Meld het enzymgebrek ook altijd in uw apotheek!
  • Nierstenen, doordat het middel neerslaat in de nieren. Drink daarom veel tijdens de kuur, minstens anderhalf tot twee liter per dag, dan is de kans hierop klein. U heeft meer kans op nierstenen als u een verminderde werking van uw nieren heeft.
  • Duizeligheid en hoofdpijn.
  • Psychische klachten, zoals depressies en hallucinaties.
  • Hartritmestoornissen. U merkt dit soms alleen aan plotselinge duizelingen of als u even wegraakt. Vooral mensen met de aangeboren vorm van de hartritmestoornis verlengd QT-interval hebben hier meer kans op. Gebruik dit medicijn NIET als u deze aangeboren hartritmestoornis heeft.

  Bij gebruik langer dan twee weken

  • Bloedafwijkingen door een verminderde aanmaak van de bloedcellen. Als u onverklaarbare koorts, keelpijn, blaren in de mond en keel, plotselinge blauwe plekken of extreme vermoeidheid krijgt, kan dat duiden op bloedafwijkingen. Waarschuw dan uw arts. Mensen die al eerder bloedafwijkingen kregen en die dit middel langer dan twee weken moeten gebruiken, krijgen regelmatig een bloedcontrole.
  • Leveraandoeningen. U kunt dit merken aan een gevoelige, opgezwollen buik of een gele verkleuring van het oogwit of van de huid. Waarschuw dan een arts.

  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart aar u zich zorgen over maakt.

 • Gebruik

  Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

  Hoe?

  • Tabletten: innemen met een glas water.
  • Drank: schud de fles voor gebruik. Meet de juiste hoeveelheid af met het maatbekertje of de maatlepel. Drink die hoeveelheid op. Spoel het maatbekertje na met wat water en drink dat ook op.

  Wanneer?
  Neem het middel tijdens of net na het eten of met wat voedsel in. U vermindert daarmee de kans op maagklachten.

  • Gebruikt u het middel één keer per dag, bijvoorbeeld om een blaasontsteking te voorkomen? U kunt het middel het best 's avonds voor het slapengaan innemen. Het middel komt dan in de urine terecht en werkt dan de hele nacht in op de blaas. U heeft er dan het meest profijt van.
  • Gebruikt u dit middel twee­ of driemaal per dag? Verdeel dan de doses zo goed mogelijk over de dag, voor een continue effect.

  Hoe lang?
  Uw arts bepaalt de duur aan de hand van het soort en de ernst van de infectie. Normaal gesproken duurt een kuur drie tot veertien dagen.

  Bij sommige infecties kan de arts dit middel echter voor een langere periode voorschrijven. Na twee weken krijgt u dan meestal een lagere onderhoudsdosering.

  Houd er rekening mee dat dit een kuur is die u niet mag onderbreken en geheel moet afmaken. Ook al merkt u van de infectie al vóór afloop van de kuur niets meer, dit betekent nog niet dat alle bacteriën zijn verdwenen.

 • Vergeten
  • Als u dit middel één keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan acht uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan acht uur? Sla de vergeten dosis dan over. De vergeten dosis neemt u aan het eind van de kuur in. U verschuift dus het moment waarop u de kuur beëindigt. Maakt u dus de volledige kuur af, anders bestaat de kans dat de klachten terugkeren.
  • Als u dit middel twee keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan vier uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan vier uur? Sla de vergeten dosis dan over. De vergeten dosis neemt u aan het eind van de kuur in. U verschuift dus het moment waarop u de kuur beëindigt. Maakt u dus de volledige kuur af, anders bestaat de kans dat de klachten terugkeren.
  • Als u dit middel drie keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan twee uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan twee uur? Sla de vergeten dosis dan over. De vergeten dosis neemt u aan het eind van de kuur in. U verschuift dus het moment waarop u de kuur beëindigt. Maakt u dus de volledige kuur af, anders bestaat de kans dat de klachten terugkeren.
 • Verboden

  autorijden en alcohol drinken?
  Er zijn voor dit middel geen beperkingen.

  alles eten?
  Zorg dat u gedurende de hele kuur voldoende drinkt, ten minste anderhalf tot twee liter vocht per dag. Daarmee voorkomt u dat dit middel neerslaat in de nieren en nierstenen veroorzaakt.

  Veel drinken helpt ook bij de genezing van een urineweginfectie. U spoelt met de urine namelijk al een deel van de bacteriën weg.

 • Wisselwerking

  Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • Methotrexaat, dit is een middel tegen onder andere psoriasis, reuma en kanker. Trimethoprim versterkt de werking en bijwerkingen van methotrexaat. U zult daarom een ander antibioticum moeten gebruiken. Als dat niet mogelijk is en u toch deze combinatie krijgt, zal uw arts uw bloed laten onderzoeken.
  • Fenytoïne, een middel tegen onder andere epilepsie. U kunt dit middel niet gebruiken samen met co-trimoxazol. De bijwerkingen van fenytoïne kunnen namelijk toenemen.
  • Het afweeronderdrukkende middel ciclosporine. De combinatie kan schadelijk zijn voor de nieren. Uw arts zal uw nierwerking extra controleren.
  • De bloedverdunners acenocoumarol en fenprocoumon. Co-trimoxazol kan de werking van de bloedverdunner versterken. Als u een van deze bloedverdunners gebruikt, mag u co-trimoxazol waarschijnlijk niet gebruiken. Raadpleeg uw arts. Mogelijk krijgt u een andere antibioticum. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen moet u toch trimethoprim en sulfamethoxazol gebruiken. In die situatie zal uw arts uw bloed extra laten controleren door de trombosedienst.
  • Andere antibiotica: vertel de trombosedienst dat u een antibioticum gebruikt of heeft gebruikt.
  • Dit middel maakt het orale buiktyfusvaccin onwerkzaam. Dit is geen probleem wanneer er drie dagen tussen toediening van het vaccin en co-trimoxazol zit. Zit er minder dan drie dagen tussen beide middelen, neem dan contact op met uw arts. Het is mogelijk het vaccin via een injectie te krijgen. De wisselwerking treedt dan niet op.
  • Bepaalde hart-vaatmiddelen (medicijnen met als werkzame stoffen aliskiren, benazepril, candesartan, captopril, cilazapril, enalapril, eprosartan, fosinopril, irbesartan, lisinopril, losartan, olmesartan, perindopril, quinapril, ramipril, spironolacton, telmisartan, valsartan of zofenopril). De combinatie met deze middelen kan de hoeveelheid kalium in het bloed te hoog maken. U merkt dit aan een onregelmatige hartslag, gevoelloosheid of vreemd gevoel in de armen of benen, lusteloosheid, verwardheid en zwakte. Raadpleeg bij een of meer van deze verschijnselen uw arts. U kunt de combinatie veilig gebruiken als bij u regelmatig de hoeveelheid kalium in het bloed wordt gemeten.

  Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  Gebruik dit middel NIET als u zwanger bent of binnenkort zwanger wilt worden. Over het gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Wel is bekend dat gebruik in de laatste weken schadelijk kan zijn voor de baby. Gebruik het daarom in elk geval NIET vanaf de zevende maand van de zwangerschap.

  Gebruikt u dit middel al, meld het dan aan uw arts als u binnenkort zwanger wilt worden of dat u zwanger bent. Indien mogelijk zult u dan moeten overstappen op een ander middel.

  Borstvoeding
  Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Dit middel komt nauwelijks in de moedermelk terecht. Bij gezonde baby's vanaf enkele weken oud is dit geen probleem en kunt u borstvoeding geven. Overleg hierover met uw arts.

 • Stoppen

  Nee, u moet de kuur afmaken. Als u de kuur afbreekt, is de bacterie waarschijnlijk nog niet volledig verdwenen en kunt u opnieuw klachten krijgen.

  Als u allergische reacties of ernstige bijwerkingen krijgt, moet u wel stoppen. Neem in dat geval direct contact op met uw arts.

 • Handelsinformatie

  De combinatie van trimethoprim en sulfamethoxazol heet co-trimoxazol. Trimethoprim en sulfamethoxazol zijn sinds 1961 internationaal op de markt.

  Co-trimoxazol is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Bactrimel en als het merkloze Co-trimoxazol. Het is te verkrijgen in tabletten, drank en injectievloeistof. Deze tekst gaat alleen over de tabletten en de drank.

Laatst gewijzigd op: 01 februari 2013

Herhaalrecept

Gebruikt u Bactrimel? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Gerelateerde videos

Antibiotica

Antibiotica

Bekijk video

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen